Project Arachide, met steun van Stichting Gillès

De Stichting Gillès heeft steun aan de Stichting Hubi & Vinciane toegezegd voor de opstart van het arachideproject. De opleiding voor de teelt van rijst en soja heeft zijn deugdelijkheid bewezen (« proven methodology »), en kan nu ook uitgebreid worden met arachide (aardnoot of pindanoot), om zo tot een verdere diversifiëring van de voedselbronnen te komen.

Arachide kan bovendien dienen als grondstof voor industriële verwerking tot pasta en olie. Belangrijk hierbij is dat arachide-olie relatief weinig verzadigde vetzuren bevat en daardoor ook onder warme omstandigheden goed kan worden bewaard.

Net als de rijst- en sojaprojecten heeft ook dit project verschillende luiken:

  • de opleiding tot de teelt van arachide voor lokale boeren
  • de intensieve begeleiding van de teelt bij boeren ter plaatse
  • de begeleiding bij de organisatie van graanbanken, dwz. schuren waar arachide bewaard wordt
  • de ondersteuning bij de verwerking (pellen en persen) van de arachide en de bereiding tot een verkoopsklaar product (pasta en olie).

In januari 2014 konden 30 boeren en boerinnen instappen in deze cursus. Ze werden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun motivatie en hun ondernemingszin. Hierna volgt de getuigenis van een deelneemster waar Prof dr Seppe Deckers kennis mee maakte tijdens zijn werkbezoek in Benin.

Pindanoten voor de kinderen van Cécile Kpedugnon – Seppe Deckers

Cécile Kpedugnon is een boerin uit het dorpje Mureboron van de Ndali Gemeenschap in Benin.

201412_pindanoten_02

Ze heeft 5 hectaren land wat veel is in vergelijking met andere Afrikaanse boeren, maar het zijn helaas erg schrale gronden. Mijn grondboor begint al te knarsen op de stenen aan de oppervlakte en al gauw loopt ze vast op de ijzersteen in de ondergrond. Het gewas dat op dit soort gronden groeit, droogt snel uit en de oogst is altijd erg bedroevend.

201412_pindanoten_01

Maar Cecile heeft dit jaar weer hoop op een betere oogst van pindanoten. Een medewerker van Hubi & Vinciane kwam langs met een goed idee! Cécile’s veld werd met een ossenpaar geploegd in bedden en voren langsheen de helling. Geen druppel regenwater gaat nog verloren omdat het regenwater nu in de voren langzaam maar zeker in de grond kan dringen. De pindanoten op de bedden (links op onderstaande foto) groeien nu veel beter dan de schrale pinda’s rechts, geplant op traditionele wijze. Bovendien ontwikkelen er zich veel meer nootjes in de losgewoelde grond van de bedden.

201412_pindanoten_03

Maar het kan nog beter. We graven een pindaplantje uit en stellen vast dat er maar weinig knobbeltjes aan de wortels hangen. De stikstoffixerende bacteriën zijn dus grotendeels afwezig in deze grond. Volgend jaar zullen we het zaaigoed vóór het planten besprenkelen met een mengsel van humus waaraan de nuttige bodembacteriën zijn toegevoegd. Deze kunnen tot 100 kg/ha stikstof gratis en voor niets fixeren uit de lucht zodat niet alleen de pindaoogst beter zal zijn, maar ook de yams – die Cécile daarna plant – zullen ervan profiteren.

Er is een nieuwe dynamiek ontstaan bij de kleine boeren van Parakou dankzij vele kleine interventies van de Stichting Hubi & Vinciane. Samen met de lokale actoren trachten we slimme oplossingen te bedenken binnen het financiële bereik van de kleine boer. Het zijn allemaal essentiële schakels van een groter geheel waarbij we trachten op een duurzame wijze voedsel te verzekeren in eerste plaats voor de kinderen in het gebied.