Voor iedere school een eigen drinkwaterput!

Water is de bron van leven, water geeft leven, water is leven, water redt levens en zoals de slogan zegt “water gegeven, leven gered”. Drinkbaar water is bijna niet aanwezig in de meeste van onze partnerscholen. Om aan die nood tegemoet te komen, heeft de Stichting in 2019 een project opgestart om haar partnerscholen van drinkbaar water te voorzien.

Dankzij dit project konden we in 7 van de 22 scholen die nog geen drinkbaar water hadden, putten boren. Ze zijn geboord door lokale aannemers voor een eenheidsprijs van 6.860 euro en hebben een gemiddelde diepte van 85 meter. Die diepte garandeert niet alleen de kwaliteit van het water, maar ook dat er permanent voldoende aanvoer van water is. Meer dan 2.500 leerlingen en docenten en een bevolking van ongeveer 13.000 inwoners maken gebruik van de bronnen.

Vandaag, dankzij de beschikbaarheid van drinkbaar water, loopt het project ter bestrijding van ondervoeding vlotter. De scholen hebben eigen moestuintjes kunnen inrichten om lokale groenten, rijk aan ijzer en calcium, en bananen te telen voor de schoolkantine.

Ook de handhygiëne is verbeterd en verzekerd. De geïnstalleerde kits maken het handen wassen bovendien zeer toegankelijk voor de leerlingen. De beschikbaarheid van water op de scholen heeft ook de academische prestaties drastisch verbeterd. De tijd (ongeveer 1 uur) die de leerlingen vroeger spendeerden aan het zoeken naar water, kunnen ze nu gebruiken om te studeren.

De bevolking kan water aankopen voor een forfaitair bedrag van 25 CFA of 0,04 euro per 50 liter. Die prijs wordt bepaald door de overheid. Het kan weinig lijken, maar zelfs die kost is te hoog voor sommige gezinnen. Zij gebruiken nog altijd water uit de rivier voor huishoudelijk gebruik. In elke school staat een vrouwelijke medewerkster van het bananenproject in voor de verkoop van het water en het beheer van de waterpunten.

De opbrengst van de verkoop laat toe om kleine reparaties uit te voeren in geval van pannes, om teelten in de tuin uit te breiden door de aankoop van zaden en om zeep te kopen voor een goede hygiëne in de scholen.

Dankzij de waterputten is de omringende bevolking, die voorheen lange afstanden (4 tot 5 km) moest afleggen op zoek naar water, nu ook in staat om de hygiëne in het huishouden te verbeteren en kleine inkomsten genererende activiteiten te ontplooien, zoals de verkoop van pap gemaakt van lokale granen.