Stichting Hubi & Vinciane bestaat 40 jaar!

Hubi en Vinciane

Stichting Hubi & Vinciane (SHV) werd 40 jaar geleden, in 1982, opgericht als eerbetoon aan Hubert (Hubi) Adriaens en Vinciane Van Assche. Beiden waren een jaar voordien omgekomen in een vliegtuigcrash. Hubi was in die periode geneesheer-directeur van het brousseziekenhuis van Papané en Vinciane, zijn verloofde, gaf wetenschappen en wiskunde in het college van Tchaourou. Na die dramatische gebeurtenis beslisten de families van Hubi en Vinciane om de droom en het werk van hun kinderen verder te zetten. Zo ontstond Stichting Hubi & Vinciane.

Aanvankelijk lag de focus op de financiële steun van het hospitaal in Papané. Doorheen de jaren breidde de Stichting haar actieterrein uit naar de domeinen Gezondheidzorg & Voeding, Landbouw & ondernemerschap en Onderwijs. Vandaag stelt de SHV 21 personen tewerk in Benin en is ze er ook erkend als NGO. Dankzij haar verschillende projecten en ondersteuning vanuit België en in Benin is SHV er in de voorbije 40 jaar in geslaagd om de levensomstandigheden van de bevolking van de gemeenten Tchaourou, Parakou en N’Dali grondig, duurzaam en structureel te verbeteren.

Gezondheidszorg & voeding

Dankzij het werk van de Stichting hebben de kleine brousse-hospitalen Saint-Martin in Papané en Saint-Jean-de-Dieu in Boko zich ontwikkeld tot twee zoneziekenhuizen met elk 100 bedden en een bereik van ongeveer 750 000 inwoners of bijna 8 % van de Beninse bevolking.

Niet alleen investeert de Stichting er in de infrastructuur en de technische uitrusting, maar ook in kennis en expertise door regelmatig uitwisselingen te organiseren met Belgische artsen en opleidingen te voorzien voor het personeel. En het stopt hier uiteraard niet: zodra er voldoende budget is via giften, sponsoring en toelagen zal SHV mee de bouw van een volledig nieuwe materniteit financieren voor het hospitaal in Boko.

De Stichting investeert ook mee in het netwerk van lokale dispensaria en gezondheidscentra voor de bevolking in de brousse-dorpen. Zo werd heel recent het medisch centrum van Kassouala, een dorp vlakbij de Nigeriaanse grens, volledig gerenoveerd met subsidies van de provincie West-Vlaanderen. De 25 000 inwoners kunnen er nu terecht voor een kwalitatieve basisgezondheidszorg.

Eén van de speerpunten van de Stichting is de strijd tegen ondervoeding. Samen met de twee partnerhospitalen werd in 2015 het malnutritieproject opgestart. Eerst in 47, maar ondertussen al in 63 dorpen, screent een team van twaalf animatoren, aangestuurd door de voedingsdeskundige van de Stichting, op regelmatige basis alle kinderen onder de vijf jaar. Jaarlijks gaat dat om een 10 tot 15 000 kinderen.

De ernstig ondervoede kinderen (gemiddeld 100 per jaar) worden doorverwezen naar de hospitalen of gezondheidscentra voor een intensieve behandeling. De kinderen met matige ondervoeding worden thuis verder opgevolgd. Parallel organiseert de voedingsdeskundige met zijn team sensibiliseringscampagnes en kookworkshops rond een gezonde en evenwichtige voeding voor de moeders en grootmoeders van de kinderen.

Samen met de nieuwe NGO partner Louvain Cooperation startte SHV recent het project rond evenwichtige voeding voor mensen met diabetes en hypertensie. Beide ziekten zijn sluipend aanwezig bij de oudere, maar actieve bevolking. De gevolgen ervan kunnen dan ook nefast zijn voor de verdere ontwikkeling van het land.

Landbouw & Ondernemerschap

De twee landbouwkundigen van de Stichting werken in nauwe samenwerking met het Centre de Sokounon, een opleidingsboerderij uitgebaat door les Frères Missionaires de la Campagne, voortdurend aan de professionalisering van de lokale landbouwers. In het centrum zelf organiseren zij opleidingen, maar zij gaan ook ter plekke om de landbouwers advies te geven en te ondersteunen op het vlak van ecologische technieken en innovatieve voedselproductie.

Jaarlijks organiseren zij tientallen opleidingen en bereiken zij meer dan 10,000 landbouwersgezinnen. De Stichting investeerde fors in een verbeterde kwaliteit van de verschillende teelten en kweekprogramma’s en ook in de infrastructuur door onder meer een demonstratieveld met irrigatie en een watertoren aan te leggen en logies voor de Beninse en buitenlandse stagiairs te bouwen.

Het bananenproject is een paradepaardje van SHV. Onder de deskundige leiding van Prof Rony Swennen en mede door de subsidies van de stad Leuven werden al meer dan 50 000 bananenstekjes verdeeld onder vrouwen en jongeren van de 60 dorpen uit de regio van Borgou. De landbouwkundigen leerden hen hoe ze de bananenteelt moesten aanpakken en welke afgeleide producten ze er konden van maken. Resultaat was dat de vrouwen zelf een inkomen genereerden en financieel onafhankelijker werden.

Heel recent startte de Stichting met het project gemeenschappelijke moestuinen. De eerste dertien zijn ondertussen operationeel. Dankzij subsidies van verschillende partners konden de tuinen uitgerust worden met een irrigatiesysteem zodat er zowel tijdens het droog- als tijdens het regenseizoen geoogst en geplant kan worden. Iedere tuin wordt beheerd door een coöperatieve van 15 vrouwen. Ook die vrouwen zijn nu financieel onafhankelijker.

SHV introduceerde ook de innovatieve kweektechniek aquaponie, een combinatie van aqua- en hydrocultuur. Zij werkt hiervoor samen met de lokale expert professor Ibrahim Toko van de universiteit van Parakou.

De Stichting investeert niet alleen in de landbouwkundige kennis van de lokale mensen, maar promoot ook het ondernemerschap. Heel binnenkort zal het incubatiecentrum van de Stichting zijn deuren openen. Jonge ondernemers zullen daar, onder begeleiding van experten, de kans krijgen om ideeën uit te proberen en hun zaak op te starten.

Het hele prille ondernemerschap wordt aangemoedigd vanuit het project Summerschool, een project gefinancierd door Materialise. Laatstejaarsleerlingen krijgen er een intensief ‘ondernemerschapsbad’ en kunnen meedingen naar een lokale universitaire beurs. Sinds 2012 zijn op die manier al 30 beurzen uitgereikt. Eén van de voormalige beursstudenten stuurt nu trouwens het project gemeenschappelijke moestuinen aan.

Onderwijs

Oorspronkelijk steunde de Stichting vier basisscholen in de buurt van de twee hospitalen. Ondertussen gaat het om meer dan 60 basisscholen en 8 secundaire scholen met in totaal ongeveer 20,000 leerlingen en personeelsleden. De Stichting zet er vooral in op hygiëne en gezonde voeding door te investeren in waterputten, sanitair, moestuinen en sensibiliseringscampagnes. Die waterputten staan trouwens ook open voor de inwoners van de omliggende dorpen.

En het zijn de landbouwkundigen van de Stichting die de scholen ondersteunen bij de aanleg en het onderhoud van de moestuinen.

Jaarlijks coördineert SHV ook het transport van minstens twee containers, uitsluitend gevuld met waardevol en kwaliteitsvol materiaal dat met de verschillende Beninse partners vooraf wordt afgetoetst.