Vandaag: het landbouwprogramma – Morgen: het landbouwprogramma plus

Vandaag: het landbouwprogramma

201503_landbouwprogramma

In 2010 startte de Stichting Hubi & Vinciane met het luik landbouw-ondernemerszin.

Elk jaar wordt een nieuwe groep ‘producteurs’ opgeleid en begeleid bij het telen van rijst, soja of arachide. Dankzij deze teelten kunnen de boeren hun gezin beter voeden en door de  verwerking en verkoop van de producten creëren ze voor zichzelf een  ‘economische opstap’.

Dit programma  werd in 2014 geëvalueerd door KU Leuven landbouwexpert, prof. Seppe Deckers, bestuurslid van de Stichting. Zijn verbeteringsvoorstellen werden besproken in een multi-disciplinaire werkgroep, aangevuld en omgezet tot een meerjarenplan om stap voor stap een ambitieuze nieuwe dimensie te geven aan het landbouwprogramma.

Parallel hieraan zullen de moestuintjes bij de lagere scholen verder uitgebouwd worden tot kleine geïntegreerde units.

Morgen: het landbouwprogramma plus

201503_landbouwprogramma_02

De eerste reeks nieuwe initiatieven sluit nauw aan bij het huidige landbouwprogramma; verbetering van de bodemkwaliteit en van de waterhuishouding. Dankzij vrij kleine ingrepen kan de oogst beduidend verhoogd worden. Er is op de vele akkers voldoende water aanwezig, op voorwaarde dat de boeren voren en dijkjes maken zodat het water niet kan wegsijpelen. Er zal rhizobium-inoculaat gebruikt worden bij het telen van soja en arachide en ook minerale en organische meststof wordt geïntroduceerd.

De tweede reeks initiatieven heeft betrekking op het ondersteunen van veeteelt, op kleine schaal. Waarom? De melk van één geit, die evenwichtig gevoed wordt, kan tot 6 kinderen uit de ondervoeding houden. Bovendien kan geitenmelk verwerkt worden tot kaas om te verkopen op de plaatselijke markten.

Kippen en bijen zijn niet grondgebonden en ideaal voor een belangrijke doelgroep van de Stichting: vrouwen. Ossen kunnen gebruikt worden om het land te ploegen; ze zijn goedkoper en bodem- en onderhoudsvriendelijker dan tractoren. De mest van het vee verrijkt op zijn beurt de bodems.

De derde reeks initiatieven mikt op produceren van meer en betere afgewerkte producten, zoals geitenkaas, honing, arachide-olie en -koekjes.

Vanaf april 2015 start in samenwerking met de broeders van la Ferme de Sokounou, de verdere uitbouw van het opleidingscentrum. Hier zal met nieuwe technieken en teelten worden geëxperimenteerd en vooral: hier komen de lokale boeren samen om opgeleid te worden in nieuwe en verbeterde technieken en teelten.

Dit geeft ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en zelf voorstellen te formuleren en initiatieven te nemen voor verbeteringen.

Dit ‘plus programma’ is een antwoord op de reële behoeften van de lokale boeren.