Verslag stage Benin – 10/2013 tot 01/2014

201409_VerslagStage_1

De tweede helft van onze stage speelt zich af op de dienst gynaecologie in het ziekenhuis Saint-Martin in Papané. Ook hier worden Vincent en ik zes weken opgeleid in het ter wereld brengen van zo’n vijftal baby’s per dag. Opmerkelijk is dat de vroedvrouwen zich zeer autoritair opstellen ten opzichte van de bevallende vrouw. Vooral jonge, zwangere vrouwen krijgen het hard te verduren. Deze houding ten opzichte van de patiënten kon ik mij tot nu niet voorstellen. Toch is deze harde opstelling gegroeid vanuit een zeer geladen onderwerp. “Seks is niets voor jonge meisjes. Indien ze niet kunnen wachten tot ze oud genoeg zijn, moeten ze de gevolgen er maar van dragen.” Een sociale representatie die algemeen wordt aangenomen.

DEEL 2 – Kaat Ieven, studente geneeskunde
Op vrijdag 28 maart werd het nieuwe gebouw van de lagere school Gandou Noma, deel van het broussedorp Sakarou in de gemeente N’Dali -zes maanden later dan gepland – uiteindelijk feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van de burgemeester van N’Dali, zijn technisch directeur en van de koning van Sakarou.

Dit nieuwe gebouw kwam tot stand met de financiële steun van de Turing Foundation uit Nederland.

Het had al in september 2013, bij de start van het nieuwe schooljaar, klaar
moeten zijn. Maar maandenlang kregen we berichten dat er vertraging was op de bouwwerken;

  • eerst was het (lange) wachten op het beschikbare budget vanwege de
    gemeente N’Dali. Onze Beninese partner zou zelf nl. 50% van de kosten betalen.
  • Maar het grootste probleem was de beschikbaarheid van cement:
    maandenlang kampte Benin met een schrijnend tekort en bovendien was de prijs van cement enorm gestegen.

In heel het land worden voortdurend nieuwe wegen aangelegd, in
samenwerking met Chinese firma’s. Deze kopen alle cement op en verkopen dan verder als ze te veel voorraad hebben, meestal aan woekerprijzen.

De laatste twee maanden werd er zeven dagen op zeven stevig doorgewerkt om het gebouw in te kunnen huldigen tijdens onze missie eind maart. Bij ons bezoek in januari bemerkten we drie bouwvakkers aan het werk en ook vele dorpelingen die materiaal af en aan droegen.

In het bureel van de directeur lag nog een voorraad van zakken cement opgestapeld, voor ongeveer 300 kg cement – ruimschoots onvoldoende, zo bleek toen..

Voor extra hulp gingen we te rade bij de authoriteiten: o.a. le Directeur Départemental d’Éducation Primaire en zijn Directeur-Adjoint, de nieuwe Préfet van Parakou, madame Salamatou Kora Ponou – een heel energieke dame met de spirit van samenwerking en vooruitgang -, de Secrétaire Général van de Préfecture en natuurlijk ook met de burgemeester van N’Dali. Ze verzekerden ons dat er met vereende krachten zou gezorgd worden voor voldoende cement (nog zo’n 10 ton extra) om het gebouw zo snel mogelijk af te krijgen.