Wereldtoiletdag!

Op 19 november is het Wereldtoiletdag. Dat jaarlijks evenement is officieel erkend door de Verenigde Naties en vestigt de aandacht op het belang van goede sanitaire voorzieningen.

Meer dan twee miljard mensen beschikken vandaag nog altijd niet over normale sanitaire voorzieningen. Met alle gevolgen vandien… Uitwerpselen zijn nl. een bron van besmettelijke infecties met hydro-fecale ziektes en sterfgevallen tot gevolg.

Dagelijks sterven nog altijd 1000 kinderen jonger dan 5 jaar aan diarree, een ziekte die het gevolg is van het ontbreken van hygiënisch sanitair en schoon drinkwater. Ook in Benin blijft het gebrek aan toiletten een prangend probleem.

Chams-dine Baguiri, onze communicatieverantwoordelijke in Benin, werkte een mini-campagne in drie delen uit om het belang van toiletten onder de aandacht te brengen bij de lokale bevolking.