De Summer School in woord en beeld

Sinds 2012 werken onze Stichting en Materialise nauw samen voor de organisatie van de jaarlijkse Summer School. Gedurende vier weken wordt een groep van 30 leerlingen met goede resultaten in het secundair onderwijs opgeleid en intensief opgevolgd door medewerkers van Materialise en de Stichting. Doel is om aan de drie meest belovende leerlingen een beurs te geven om een universitaire studie te beginnen. Na hun afstuderen kunnen zij de opgedane kennis en ervaring gebruiken om een verantwoordelijke rol op te nemen in de ontwikkeling van hun regio. Bekijk in deze fotoreportage wat het programma werkelijk inhoudt.

Antoinnette Chabi, de verantwoordelijke van de afdeling Onderwijs van de Stichting, heet de kandidaten welkom. Zij laat hen kennismaken met de Stichting, met Materialise en met het programma dat zij zullen volgen. Vervolgens geeft Bruno Biaou, de boekhouder van de Stichting, gedurende vier dagen een cursus over computers en de softwarepakketten Word, Excel en Power Point. Aan het eind van elke module leggen de kandidaten een korte praktische test af.

Ook het Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) informeert de kandidaten tijdens die eerste week over de mogelijke studierichtingen aan de universiteit. De ANPE geeft ook meer uitleg over de meest veelbelovende sectoren voor zelfstandig ondernemers in Benin. En om de eerste week af te sluiten, spreekt Impala Bridge, een van de partners van de Stichting, met de kandidaten over de mogelijkheden die digitale technologie en robotica vandaag bieden.

In de tweede week sluit het Materialise team zich aan bij het lokale team. Na een eerste kennismaking met de kandidaten, presenteert het Belgische team Materialise. Vervolgens worden de acht te ontwikkelen projecten aan de kandidaten voorgesteld. Elk van hen kiest er drie in volgorde van belangstelling. Dan volgen gedurende twee dagen intensieve gesprekken met de verschillende kandidaten. Op basis van een aantal welomschreven criteria worden er na afloop van die gesprekken 16 kandidaten weerhouden. De 14 andere kandidaten ontvangen voor hun vertrek nog elk een getuigschrift voor de computeropleiding die ze hebben gevolgd.

Voor de overgebleven kandidaten start nu de projectwerking. De projecten waar ze zullen aan werken, gaan over aquaponics, gerookte vis, waterbeheer, spirulina, de conservering van tomaten, een mobiel restaurant, een IT-marketingproject en reclamevideo’s in de Baobab-bussen. Alvorens de projecten toe te wijzen, presenteert het Materialise team het canvas van een projectrapport. Elk team van twee personen start met de voorbereiding en bepaalt onder meer welke gegevens ze moeten verzamelen.

In de derde week gaan de teams ‘op het terrein’ om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben voor hun project. Zo werden onder meer het bedrijf Baobab express, de boerderij van Sokounon, het directoraat Hydraulica, de universiteit van Parakou en de site voor de productie van spirulina in Pèrèrè door de kandidaten bezocht.

Na het verzamelen van de nodige data, start ieder team met het uitschrijven van het projectverslag. Ze krijgen daarbij ondersteuning van de teams van Materialise en de Stichting. Zodra de verslagen geschreven zijn, bereiden de teams de presentatie van hun project voor. In de laatste week presenteren de verschillende teams dan hun projecten in het hoofdkantoor van de Stichting in Parakou. De leidinggevenden van Materialise en de Stichting volgden online.

Van de zestien kandidaten werden er vervolgens acht geselecteerd. Alle zestien kandidaten ontvingen een certificaat van deelname aan de negende editie van het Summer School-programma. De acht kandidaten die niet werden weerhouden, vertrokken elk met een paar gadgets en een kleine financiële tegemoetkoming.
Om tot de laatste drie kandidaten te komen, werden tot slot moraliteitsonderzoeken uitgevoerd en dat aan de hand van gesprekken met de naasten en de familieleden van de kandidaten op basis van welomschreven criteria. Uiteindelijk leidden die onderzoeken tot de selectie van drie kandidaten: Biochécoucou Nestor, Maboudou Bedhawi en Habada Hyacinthe ontvangen alle drie een beurs. Lees hun reacties verderop in deze nieuwsbrief.