Afscheid van Marc Vervenne – welkom aan de nieuwe voorzitter Gilles de Kerchove

Op 31 december 2021 droeg Marc Vervenne de voorzittersfakkel van Stichting Hubi & Vinciane over aan Gilles de Kerchove.

Marc Vervenne was voorzitter van onze organisatie sinds 2014. En dat heeft hij op een schitterende manier gedaan. We zullen zijn gedrevenheid, zijn enthousiasme en zijn geloof in onze werking missen. Het is dan ook met grote erkentelijkheid en dankbaarheid dat het bestuur hem tot erevoorzitter benoemt.

Marc Vervenne zou Marc Vervenne niet zijn als hij niet eerst zijn opvolging verzekerd wilde zien alvorens zijn voorzitterschap af te sluiten. En ook daar is hij in geslaagd. Met Gilles de Kerchove hebben we immers een meer dan waardige opvolger om het voorzitterschap van de Stichting vanaf 1 januari 2022 over te nemen.

We laten jullie graag met onze nieuwe voorzitter kennismaken. De rode draad doorheen zijn hele professionele loopbaan was zijn passie voor de res publica, het algemeen belang.

Gillis de Kerchove

Gilles de Kerckhove startte zijn carrière als assistent grondwettelijk en administratief recht aan de UCL. In 1986 werd hij secretaris van de Waalse regering om nadien de stap te maken naar het federale niveau als kabinetschef van Melchior Wathelet (senior), die achtereenvolgens vice-premier en minister van Justitie, Middenstand, Economie en Defensie was.

In 1995 startte Gilles de Kerckhove als ambtenaar bij de Europese Commissie (DG Concurrentie). Vervolgens werd hij directeur bij de Ministerraad van de Europese Unie, belast met Justitie en Binnenlandse Zaken. De laatste 14 jaren was hij Europees Coördinator van de strijd tegen het terrorisme.

Gilles de Kerchove heeft een passie voor internationale betrekkingen. Dat bleek al tijdens zijn studies. Hij studeerde rechten in de Verenigde Staten. Later, als Europees Coördinator, reisde hij heel vaak, vooral dan in Afrika.

Hij heeft ook veel publicaties op zijn naam staan en doceert nog regelmatig aan de UCL, ULB, USL en het Europacollege.

En zelfs met een dergelijke drukke agenda zoekt hij nog de tijd om aan zijn conditie te werken door te tennissen, te joggen of te skiën. Zelfs parachutespringen en deltavliegen heeft hij op zijn sportief palmares staan.

Gilles de Kerckhove had al lang het plan opgevat om na zijn pensioen te investeren in een ontwikkelingsorganisatie. Melchior Wathelet junior, zoon van…en bestuurder van onze Stichting, sprak Gilles aan over onze Stichting. Na verschillende gesprekken met Marc Vervenne en Pascale Van Assche stemde hij er uiteindelijk mee in om het voorzitterschap van de Stichting op zich te nemen.

Zijn ervaring en enthousiasme zullen ongetwijfeld bijdragen aan de groei van onze Stichting.

Op de jaarwisseling nemen we dankbaar afscheid van Marc Vervenne, onze vroegere voorzitter, en verwelkomen we Gilles de Kerchove, onze nieuwe voorzitter.

Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan we dat in ieder geval gepast vieren.


Afscheid van voorzitter Marc Vervenne

Woord van de afscheidnemende voorzitter

Eind 2021 voltooide ik het mandaat van voorzitter. Het waren acht boeiende jaren van samenwerking met inspirerende mensen. Op 1 januari 2022 trad de heer Gilles de Kerchove als voorzitter van de Stichting aan. Daar ben ik blij mee. Gilles heeft een loopbaan als Europees topambtenaar achter de rug, in de domeinen van justitie en terrorismebestrijding. Hij kent de wereld en heeft bewezen een hart voor Afrika én voor de Stichting te hebben.

Een testament laat ik niet na. De Stichting is in goede handen. Geëngageerde deskundige bestuurders, een gedreven directie en medewerkers, gemotiveerde donateurs en sympathisanten. In de jaren die komen zullen de projecten op de drie domeinen van gezondheidszorg, voedselwinning en onderwijs op geïntegreerde wijze consolideren, met de terugdringing van de ondervoeding als focus.

Het lokale team van de Stichting speelt in toenemende mate een belangrijke rol. De samenwerking met Beninse en Belgische partnerorganisaties stroomlijnt zich. De communicatie met alle belanghebbenden krijgt de volle aandacht.

Aan u, lezer, en aan eenieder die voor de Stichting werkt, wens ik een veilig eindejaar en een harmonisch 2022, ook al lijkt dat vandaag een utopie.

Marc Vervenne

Prof. Dr. Marc Vervenne
Oud-Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
Ererector KU Leuven

Woorden en beelden van dank en waardering door enkele bestuurders

Marc,

Toen Marc Waer, ererector KULeuven, studiegenoot geneeskunde van Hubi en trouwe sympathisant van Stichting Hubi & Vinciane, ons aan elkaar voorstelde, was het al heel snel duidelijk dat jij de ideale voorzitter zou zijn voor onze organisatie: inspirerend, verbindend, en vooral met de juiste visie op constructief samenwerken met partners in Afrika. 

Ik kan terugblikken op een heel boeiende en leerrijke periode ; met de fijne werkbezoeken in Benin samen met onder meer Seppe en Chris, je pertinente suggesties bij de opbouw van ons huidige malnutritieprogramma, je wijze adviezen bij soms moeilijke dossiers en jouw onuitputtelijke engagement voor ons mooie project in Benin

Dankjewel, voor alles

Pascale Van Assche, gedelegeerd bestuurder


Het was aangenaam samenwerken met Marc als voorzitter van onze Stichting. Als ererector heeft hij de gave om een vergadering diplomatisch te stroomlijnen zodat iedereen met een goed gevoel naar buiten komt !
Een waardige opvolger van Piet Van Assche die ik leerde kennen en waarderen toen hij de verplaatsing maakte naar Brugge voor de uitdeling van de steun aan sociale organisaties door onze Lions club.
Ik hoop dat Marc verder steunend lid blijft van de algemene vergadering . 

Paul de Buysscher


Afscheid Marc Vervenne

Seppe Deckers


Groot is mijn dank voor al wat je voor de Stichting en voor mij hebt betekend. 

Ingrid Hofkens


Marc, hartelijk dank voor jouw voorzitterschap van onze Stichting in de laatste jaren. Je was een zeer geëngageerde voorzitter, vertrouwd met de context en de problematiek van het Afrikaanse continent. Het verder uitbouwen van een goede samenwerking met LUMOS op het vlak van gezondheidszorg en het introduceren van specialisten op het vlak van landbouwontwikkeling in Afrika zijn maar twee elementen waarbij jouw inbreng onze Stichting heeft verder geholpen om efficiënter en met meer impact haar projecten in Benin uit te voeren!

Pol Vanmellaert


Beste Marc

Ondanks mijn beperkte ervaring als bestuurder (2 jaar), kan ik de positieve commentaren van mijn collega-bestuurders alleen maar onderschrijven. Ik moet toegeven dat ik  eerst – wellicht een overblijfsel van mijn studententijd – een beetje geïntimideerd was door het feit dat de voorzitter de voormalig rector van de universiteit bleek te zijn. Die koudwatervrees is echter snel verdwenen op het moment dat ik je heb leren kennen als een zeer toegankelijk en charmant voorzitter. Wat mij vooral opviel was je empathische aanpak: chapeau voor je luisterbereidheid, je ‘geduld’ en je interesse in de mening van de anderen. Ook een petje af (om het wat Vlaamser te zeggen) voor de manier waarop je – ondanks de soms wat enthousiaste wanorde van bepaalde vergaderingen – kalm en beredeneerd de zaken in goede banen leidde en er voor zorgde dat de big picture, de essentiële missie van de Stichting niet ondergesneeuwd geraakte door de operationele besognes.

Jammer dat je weggaat. We zullen ons best doen om het minstens even goed te doen in de toekomst.

Bedankt

Daniel Eycken


Enkele woorden die ik spontaan associeer met Marc: bedachtzaam, attent, aandacht voor elke mens, taalvirtuoos, wijs, warm …

Bernadette Abts


Bart en ik leerden Marc (beter) kennen tijdens onze eerste reis naar Benin : de inleefreis van het najaar 2014. We reisden in een fijn gezelschap van ondernemende personen, waarvan verschillenden later een functie binnen de Stichting zouden opnemen en die we vanaf toen als ‘vrienden’ beschouwen. Christine, de echtgenote van Marc, was eveneens bij deze avontuurlijke reisgenoten.

De reis met Marc bracht momenten van plezier tijdens de lange avonden en van ‘sérieux’ bij audiënties bij de aartsbisschop en vergaderingen met hoogwaardigheidsbekleders. Marc’s kwaliteiten van  leiderschap en tact kwamen boven als de vragen van de partners iets te dwingend werden. De vaste waarde was steeds zijn luisterend oor en verzoenende en constructieve aanpak.

Zo ook gedurende het hele voorzitterschap van Marc.

Bart, als boekhouder-fiscalist voor de Stichting en ik, als secretaris-bestuurder, hebben steeds prettig samengewerkt met voorzitter Marc en de gehele Raad van Bestuur. We danken hem van harte hiervoor en hebben veel van hem geleerd.

Bart en Muriel Verbiest-Billiau


Marc leidde de Stichting al die jaren met engagement, inzicht en openheid.

Hilde Jacquemart-Coremans