Benin beter begrijpen

Virtuele conferentie “Benin beter begrijpen” met professor Marc Poncelet

Op 22 oktober organiseerde de Stichting haar allereerste virtuele conferentie “Benin beter begrijpen” met professor Marc Poncelet van ULiège als spreker. Als doorgewinterde kenner van Benin gaf de professor de meer dan vijftig deelnemers een uitgebreid overzicht van het hedendaagse Benin. Na een korte geografische, historische en etnolinguïstische inleiding liet hij ons kennismaken met de uitdagingen van de huidige economie, demografie en politiek.

Benin maakt een explosieve bevolkingsgroei door. Het geboortecijfer is relatief hoog en in combinatie met de daling van de sterfte (kindersterfte bovendien) betekent dit dat de bevolking van 11.000.000 mensen de komende 25 jaar naar verwachting zal verdubbelen. De grote uitdaging bestaat erin om genoeg banen te creëren voor de generaties van de werkende leeftijd, die nog nooit zo talrijk zijn geweest in verhouding tot de totale bevolking.

En hier ligt het probleem. Hoewel Benin een sterke economische groei doormaakt, moet 40 procent van de bevolking het doen met minder dan 2 dollar per dag. De ongelijkheid is nog steeds erg groot. Een meerderheid van de actieve bevolking onder de 24 jaar werkt in de informele sector, terwijl de landbouw, die vandaag de dag 70% van de actieve bevolking tewerkstelt, in wezen kleinschalig en onproductief blijft. De economische groei is vooral afkomstig van de handel, de havenactiviteiten en de katoenproductie, waarbij ook buitenlandse investeerders en markten een belangrijke rol spelen. De economie van Benin is niet erg geïndustrialiseerd.

Hoewel Benin zeker belangrijke troeven heeft voor positieve vooruitgang – een stabiel politiek klimaat, een stijgend niveau van onderwijs en meer toegankelijke basisgezondheidszorg – is er nog veel werk aan de winkel. De belangrijkste uitdaging ligt in de politieke ontwikkelingen die door de recente evoluties worden aangekondigd en in de banden tussen de particuliere en de openbare sector die zullen ontstaan.

Het opleiden en tewerkstellen van een snel groeiende bevolking zal onvermijdelijk een toenemende formalisering van de economie en een grotere transparantie in de controle ervan met zich meebrengen.