Nieuwe projecten op zoek naar jonge peters en meters

Dit jaar vieren we met onze vele vrijwilligers en donateurs “35 jaar werken aan een droom met Benin” en grijpen deze verjaardag aan om twee nieuwe peterschapsprojecten op te starten: een project gekoppeld aan het programma met de Beninese lagere scholen en een project ondernemerschap voor jonge vrouwen.

 

 

Recht op lager onderwijs voor elk kind.

Het recht op onderwijs staat opgenomen in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en in het Kinderrechtenverdrag. Toch blijven nog vele kinderen hiervan verstoken of moeten ze vroegtijdig afhaken.

Ouders met beperkte middelen hebben ofwel niet de keuze of moeten de verscheurende keuze maken welk van hun kinderen de kans krijgt.

De kwaliteit van het onderwijs ondersteunen is essentieel om ouders te overtuigen en door te zetten als het moeilijk gaat. Daarom investeren we in infrastructuur, omkadering en sensibilisatie.

• Infrastructuur:
o.a. drinkbaar water: kraantjes, waterput, aparte toiletten voor meisjes

omkadering: bijlessen voor meisjes,
materiaal: o.a. boekenpakketten,
voeding oa. groentetuin op school.

• Informeren en sensibiliseren van ouders
Met 18 lagere scholen is er reeds een intensieve samenwerking. Via de lancering van een peterschapsproject hopen we een extra groep van kinderen toegang tot onderwijs te verlenen en de nodige voorwaarden te scheppen.

 

Ondernemerschap voor jonge vrouwen.

Meisjes zijn de eerste slachtoffers van ontbering van onderwijs. Nochtans zijn er meerdere succesvolle voorbeelden van wat vrouwen met de nodige opleiding kunnen betekenen. Kofi Annan, voormalig secretaris generaal van de VN baseerde zich op feiten toen hij zei:
‘Geen enkel middel tot ontwikkeling is meer doeltreffend dan het onderwijs voor meisjes’.

Daarom geven we via een peterschapsproject de kans aan 40 arme meisjes tussen 14 en 20 jaar om een opleiding in ondernemerschap te volgen.

 

Engagement in een project

Voor deze beide projecten richten we ons met de Stichting in eerste instantie tot de jongvolwassenen die als stagiair hebben kunnen ervaren wat we samen in die 35 jaar hebben opgebouwd.

Welke waarborg kunnen we bieden?

  • Vaste vrijwilligers volgen 2 keer per jaar onze activiteiten op via plaatsbezoeken.
  • Zo komt 96 % van de giften rechtstreeks de jongeren ten goede.
  • Tevens bieden we jaarlijks aan Belgische jongeren verschillende stages aan.
  • De indicatoren voor armoede en menselijke ontwikkeling in Benin zijn nog steeds zorgwekkend maar het politiek klimaat is stabiel zodat de investeringen zichtbaar blijven.

Wat vragen we?

Een peter/meter engageert zich tot een maandelijkse bijdrage en ontvangt via onze contacten ter plaatse op regelmatige basis informatie over de vordering van het project. Hij/zij is gastdeelnemer op het jaarlijks solidariteitsevent; de Corrida van Leuven.

Ook als je niet ter plaatse was als stagiair maar toch wil deelnemen aan één van beide projecten kan dit via doe mee-peterschap.

Jan Maryssael