Consumptie van geitenmelk in Benin: een interessante piste !

In Benin is voedsel zeer gevarieerd en het maakt deel uit van het cultureel erfgoed. Het verschilt van de ene etnische groep tot de andere en van de ene regio tot de andere.

Voeding wordt ook sterk beïnvloed door de hoofdactiviteiten van een bevolkingsgroep. In het noorden van Benin bijvoorbeeld, waar de agro-pastorale activiteiten overheersen (landbouw en veeteelt), is de consumptie van voedsel van dierlijke oorsprong, zoals koemelk. Deze populatie consumeert meestal verse melk, melkkaas, yoghurt en poedermelk.

De agro-pastorale boerderij van SOKOUNON draagt bij tot de verbetering van de voeding van de bevolking door middel van de consumptie van zuivelproducten. Dankzij het fokprogramma voor melkgeiten is de boerderij in staat om yoghurt te produceren en die beschikbaar te stellen aan de bevolking.

In het algemeen is dierlijke melk het enige voedsel dat bijna alle voedingsstoffen bevat. Het wordt ook erkend als de belangrijkste bron van calcium. Vooral geitenmelk levert minder koolhydraten, vetten en groeifactoren, waardoor het dichter bij mensenmelk staat en beter geschikt is voor menselijke consumptie dan koemelk.

De omzetting van melk in yoghurt is een proces dat de nutritionele en organoleptische kwaliteit van de melk verbetert. In feite verhoogt de fermentatie die plaatsvindt tijdens de productie van yoghurt het gehalte aan bepaalde voedingsstoffen (de B-complex vitaminen) en de biobeschikbaarheid van andere.

Het bedrijf implementeert verschillende strategieën voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van de melkgeitenhouderij. Elk jaar verwelkomt de boerderij een veertigtal stagiairs van middelbare scholen en andere opleidingscentra voor een reeks praktische opleidingen in de verschillende sectoren die op de boerderij zijn ontwikkeld.

De consumptie van geitenmelk wordt geleidelijk aan onderdeel van het dieet van de bevolking omdat er een groeiende vraag is naar geitenmelk yoghurt.

Foto van melkgeiten in de geitenboerderij
Onderhoud van de jonge geitjes