De animatoren van de Stichting doen ervaring op in tuinbouwtechnieken

De animatoren van de Stichting Hubi en Vinciane worden opgeleid in tuinbouwtechnieken. De opleiding vond plaats op 16 en 17 maart 2021 in het Innov’Action Centre van de Stichting in Parakou en in de opleidingsboerderij in Sokounon.

Moussa Ousmane Yaya en Samadou Sidi, respectievelijk technici in agro-ecologie en landbouwondernemerschap en lokale medewerkers van de Stichting, namen de opleiding in handen.

Met die opleiding willen we de competenties van de animatoren op het gebied van de aanleg en het beheer van moestuinen versterken. Met als doel de bevolking ertoe te brengen regelmatig fruit en groenten te eten. Samadou Sidi legt uit dat de animatoren, na het volgen van de opleiding, op hun beurt andere mensen zullen opleiden om het verbouwen van groenten en fruit in hun respectieve gemeenten te bevorderen. Zij zullen ook scholen helpen bij de aanleg van en het toezicht op hun schooltuinen.

Uiteindelijk willen we via de opleidingen bijdragen aan de voedselzekerheid en de financiële autonomie van de bevolking van Borgou, met name van de gemeenten Tchaourou, Parakou en N’Dali. De opleiding duurde twee dagen en bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte

Tijdens het theoretische gedeelte legden Sidi en Moussa eerst het begrip “tuinbouw” uit. Vervolgens gaven zij uitleg over de verschillende soorten zaaibedden, de geschikte zaden én de gepaste technieken om, naargelang de vruchtbaarheid van het terrein, een zo goed mogelijke opbrengst te genereren.

Moussa benadrukte verschillende keren dat het type grond en de beschikbaarheid van water de twee belangrijkste facotoren zijn om succesvol te tuinieren.

Het praktische gedeelte

Voor het praktische gedeelte van de opleiding, verplaatsten de animatoren zich naar de opleidingsboerderij van Sokounon. Daar konden ze de theoretische kennis omzetten in de praktijk. Moussa en Sidi leerden hen hoe vruchtbaar terrein te herkennen en welke voorwaarden (waaronder water en organische mesttsoffen) noodzakelijk zijn om gewassen succesvol te kweken, Vervolgens leerden zij hoe ze zaaibedden moeten aanleggen, welke verschillende types kwekerijen er zijn en hoe ze het zaaibed moeten bijwerken om sla te verplanten.

De animatoren blikten tevreden terug op de tweedaagse opleiding. Allemaal engageerden ze zich om wat ze geleerd hadden, zo snel mogelijk om te zetten in de praktijk om zo mee de ondervoeding in hun dorpen te bestrijden.