De taak van een Meisje Voedingsambassadeur in een lagere school

Ik ben Thérèse N’SARE, ben 12 jaar oud en leerling aan de openbare lagere school te BONSI groep B.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd ik door de Stichting H&V als één van de vier meisjes geselecteerd om voedingsambassadeur te worden. In deze functie waken we over de kwaliteit van de voeding, de hygiëne en het onderhoud van de moestuin op school.

We informeren onze schoolkameraden over gezonde en evenwichtige voeding. Wij sensibiliseren ook de voedselverkopersters aan onze school over wat een evenwichtige maaltijd inhoudt. Hiervoor hebben we alle verkoopsters bijeengebracht en ze in contact gebracht met de Specialist Voeding bij de Stichting, de directeur en de lerares verantwoordelijk voor de voeding. Tijdens deze bijeenkomst hebben we aan de verkoopsters gevraagd om de maaltijden die zij ons aanbieden, te verbeteren. Samen hebben we naar de middelen gezocht om dit te bereiken en we hebben deze ook kunnen vinden.

De bijeenkomst was heel vruchtbaar en had als gevolg dat meeste maaltjden die de verkoopsters ons nu aanbieden, kwalitatief beter zijn. Zo voegt de verkoopster van Wassa Wassa (dit is een couscous gemaakt van de jamwortel) vanaf nu ook groenten en tofu of kleine vissen toe aan de maaltijd. Ook de verkoopster van maisbrij van haar kant, rijkt de brij aan met tofu. Al onze schoolkameraden en wijzelf verkiezen deze evenwichtigere maaltijden die de verkoopsters ons nu bereiden.

Ik ben heel blij om Voedingsambassadeur te zijn en ook over de projecten die de Stichting op onze school heeft gerealiseerd. Dankzij haar beschikken we nu over toiletten, zijn er voorzieningen om onze handen te wassen (TYPPI TAP), hebben we een moestuin en nog veel meer. Daar komt nog bij dat de stichting zich inzet om onze voeding te verbeteren. Het is duidelijk voor mij dat dit allemaal bijdraagt tot onze gezondheid en ons succes.

Met oprechtheid bedank ik de verantwoordelijken van de Stichting voor al hun moeite die ze opbrengen voor onze school. Dankzij hen wordt ons welslagen en welzijn verzekerd.

bernadette