De wereld borstvoedingweek, haalbaar in Afrika?

Moedermelk en voornamelijk colostrum bevatten alle essentiële voedingsstoffen die een kind nodig heeft om gezond op te groeien. Het versterkt het immuunsysteem van de baby en biedt bescherming tegen infecties en ziekten. Bovendien bevordert het de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel. Het is dan ook geen verrassing dat door de WHO wordt aanbevolen om gedurende de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding te geven en dit verder te zetten tot 2 jaar of zolang moeder en /of kind dit wensen.

Jaarlijks wordt een internationale borstvoedingsweek georganiseerd (1-7 oktober) waarbij men extra inzet op de begeleiding van de borstvoedende moeders.

In de Afrikaanse cultuur is het geven van borstvoeding aan baby’s niet altijd zo eenvoudig als we vaak denken. Hoewel we vaak een vertederend beeld hebben van de Afrikaanse moeder die haar baby aan de borst voedt, vergeten we vaak dat zij ook ondersteuning nodig heeft die is afgestemd op haar specifieke werk en levenssituatie.

“It takes a village to raise a child”, luidt een oud Afrikaans gezegde. Het betrekken van de gemeenschap kan een oplossing bieden bij de werkhervatting van de vrouw.

Het belang van uitsluitend moedermelk bespreken we het liefst al in de kinderjaren, zodat duidelijk wordt dat dit de optimale manier is om de overlevingskansen van een baby te vergroten. Echter, door de zware en vaak onderschatte levensomstandigheden in Afrika is het niet altijd mogelijk voor moeders om deze optimale voeding te bieden.

Daarom willen wij graag benadrukken dat het belangrijk is om als samenleving steun te bieden aan deze moeders. Door middel van educatie, begeleiding en toegang tot hulpmiddelen kunnen we hen helpen om hun baby’s op een gezonde en veilige manier te voeden.

Als organisatie zetten wij ons in voor het bevorderen van bewustwording en begrip omtrent dit onderwerp. We organiseren workshops en trainingssessies waarin we informatie delen over het belang van borstvoeding en hoe moeders hierin ondersteund kunnen worden.

Serena Debonnet, coördinator van het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) van het Ministerie van Volksgezondheid, lactaciekundige International Board Certified Lactatino Consultant (IBCLC) én vrijwillig medewerkster van de Stichting.