De AVEC’s, een springplank naar financiële onafhankelijkheid

De Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC’s) zijn groepjes mensen die samen sparen en van dat spaargeld leningen geven om te investeren in kleine ondernemingen. Jaarlijks worden de opgebouwde spaargelden en de winsten op de leningen evenredig onder alle leden verdeeld.

Avec

In 2022 zijn wij samen met onze partner Eclosio met dit systeem begonnen. Het doel is om ondernemende mannen en vrouwen makkelijker toegang te geven tot financiële ondersteuning zodat zij hun professionele activiteiten verder kunnen ontwikkelen.

Na een grondige opleiding richtten de landbouwadviseurs van onze Stichting AVEC’s op in de gemeenten Tchaourou en N’Dali. Vandaag beheren en controleren zij 15 AVEC-groepen met in totaal 437 leden, waarvan meer dan 80 % vrouwen.

Alle leden van de AVEC’s kregen een vorming in financieel beheer, zodat zij hun leningen beter kunnen opvolgen. Iedere groep beschikt ook over een kluisje, een kasboek en ander materiaal om alles in goede banen te leiden. Onder supervisie van de landbouwadviseurs komen de leden wekelijks samen om hun spaargeld te verzamelen. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om leningen te verstrekken aan leden die er de ontwikkeling van hun economische activiteiten mee willen betalen én die aan de voorwaarden voldoen.

Avec

AVEC’s zijn vooral interessant voor vrouwen omdat zij vaak moeilijk toegang hebben tot traditionele financiële diensten zoals banken en zelfs microfinanciering. Vrouwen die lid zijn van een AVEC zijn in staat geleidelijk aan financieel onafhankelijk te worden. Zij hebben hun levensstandaard zien verbeteren, waardoor zij hun gezin kunnen onderhouden en voor hun kinderen kunnen zorgen.

Van augustus 2022 tot maart 2023 spaarden de 15 AVEC’s samen ongeveer 19.000 euro. Er werden voor ongeveer 18.000 euro leningen toegekend en 16.000 euro werd daarvan al terugbetaald.

Om de voordelen en de impact van de AVEC’s beter te begrijpen, spraken we met enkele vrouwen die lid zijn van een AVEC.

Mariam, lid van de AVEC van Tchaourou:
“Dankzij de AVEC heb ik mijn stoffenbedrijfje verder kunnen uitbouwen. Ik kreeg een kleine lening waarmee ik meer stoffen kon aankopen en mijn inkomen verhogen. Nu kan ik voor mijn kinderen zorgen en het schoolgeld betalen”.

Fatouma, lid van de AVEC van N’Dali:
“De AVEC heeft mijn leven veranderd. Ik heb geleerd geld te sparen en mijn financiën goed te beheren. Ik heb ook een kleine lening gekregen om mijn groentebedrijf uit te breiden. Nu heb ik meer klanten en kan ik meer geld verdienen.”

Aminata, lid van de AVEC van Tchaourou:
“De AVEC’s geven mij en de andere vrouwen uit mijn gemeenschap opnieuw hoop. We hebben geleerdom samen te werken en elkaar te steunen. De AVEC’s hebben de vrouwen in onze gemeenschap een stem en een plaats in de samenleving gegeven”.

AVEC’s hebben een positieve invloed op het leven van de vrouwen in plattelandsgemeenschappen. Door hen financiële ondersteuning aan te bieden die aangepast is aan hun behoeften, dragen de AVEC’s bij tot hun economische emancipatie en empowerment.