Een nieuwe kraamafdeling voor het hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko

Materniteit Boko

Met het hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko werken we bijna veertig jaar intensief samen. Patiënten kunnen er terecht voor verschillende diensten waaronder inwendige geneeskunde, pediatrie, beeldvorming, chirurgie en gynaecologie.

Die laatste afdeling barst uit zijn voegen. Op vier jaar tijd verdubbelde het aantal bevallingen van 1229 naar 2447 en het aantal consultaties van 2500 naar 5500. Het aantal hospitalisaties steeg van 1490 naar 3862.

Vandaag werken er in die afdeling twee gynaecologen, drie huisartsen, dertien gediplomeerde vroedvrouwen, zes verpleegsters en acht zorgkundigen. Ze beschikken er over een verloskamer met drie tafels, een arbeidskamer met twee tafels, een urgentiezaal, twee zalen met telkens tien bedden en twee consultatieruimtes.

Gemiddeld zijn er 35 vrouwen tegelijkertijd gehospitaliseerd terwijl er maar 22 bedden zijn. Dat maakt dat men de vrouwen moet laten plaatsnemen op bedden in de gang of buiten onder het afdak. Het personeel moet dus niet alleen de urgente bevallingen in goede banen leiden – voor gewone bevallingen komt men niet naar het hospitaal – , maar tegelijkertijd ook op zoek gaan naar bedden in andere diensten.

Dat kan uiteraard niet verder zo. Vandaar dat wij samen met de eigenaar van het hospitaal (het aartsbisdom van Parakou) en op vraag van de directie van het hospitaal het grootse plan opgevat hebben om een nieuwe afdeling te bouwen met een capaciteit van 100 bedden waar zowel de gynaecologische verloskunde, de neonatologie en de gynaecologische chirurgie gehuisvest zouden kunnen worden.

Het budget bedraagt 120 000 euro. Als we de financiering geregeld krijgen, starten de werken nog in de loop van dit jaar. Schenkingen voor dit mooie project zijn uiteraard altijd welkom.