En ook in België werd de verjaardag van de Stichting gevierd!

Op zondag 27 november vierden een vijftigtal partners, bestuurders, donatoren en sympathisanten de 40ste verjaardag van de Stichting in de indrukwekkende gotische zaal van het stadhuis van Leuven.

Kathleen Cools, ambassadrice van Stichting Hub & Vinciane, leidde ook deze keer de viering in goede banen.

Dirk Vansina

In zijn welkomstwoord sprak Dirk Vansina, schepen van de stad Leuven, zijn bewondering uit voor de realisaties van de Stichting en knoopte er ineens een uitnodiging aan vast voor de viering van het gouden jubileum in 2032.

Kathleen Cools

Kathleen Cools ging in november voor de eerste maal naar Benin. Ze vertelde kort dat ze enorm getroffen en zelfs ontroerd was nu ze met haar eigen ogen had kunnen zien wat de Stichting allemaal verwezenlijkt heeft in die veertig jaar. “De ontmoeting met Zouerath, het meisje dat dankzij de inspanningen van de voedingsdeskundige van de Stichting gered was van zware ondervoeding, zal mij altijd bijblijven. Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat de werking van de Stichting broodnodig is en blijft.”

Pascale Van Assche

Pascale Van Assche, gedelegeerd bestuurster van de Stichting, vertelde dat de Stichting 40 jaar geleden startte met de ondersteuning van het kleine brousseziekenhuis in Papané, maar ondertussen is uitgegroeid tot één van de belangrijkste partners in streekontwikkeling in Benin. “De rol van de stad Leuven in die evolutie mag niet onderschat worden. Dankzij subsidies van de stad kon de Stichting met het project ‘Chaque femme son bananier’ maar liefst 20 000 bananenstekken uitdelen aan even veel gezinnen én hen leren hoe je een bananenplant best behandelt. Dat en andere projecten droegen ertoe bij dat de ernstige ondervoeding bij kinderen tot 5 jaar daalde van 12 naar 3 %.“

Marcienne Houenou

De special guest van het hele gebeuren was natuurlijk Marcienne Houenou, directrice van de Stichting in Benin die speciaal voor de gelegenheid naar België was afgereisd. Zij kent de Stichting al bijna twintig jaar: eerst als directeur van het hospitaal van Boko en sinds vijf jaar als directeur van de Stichting met een team van negen lokale medewerkers.

Zij wees erop dat het hospitaal van Boko dankzij de ondersteuning van de Stichting uitgegroeid is tot een referentieziekenhuis. Zij betreurt dat de lokale bevolking vaak te lang wacht om naar het hospitaal te gaan. Voor veel mensen is er dan geen hulp meer mogelijk. Vandaar dat de Stichting een vijftal jaar geleden besliste om ook preventief te werken rond evenwichtige voeding en hygiëne. “De detectie en behandeling van ondervoede kinderen, de ondersteuning bij de aanleg van moestuinen in de dorpen en in de scholen, het bananenproject, de aanleg van waterputten met drinkbaar water, de bouw van sanitaire blokken en zo verder. Dat zijn allemaal projecten die deel uitmaken van een geÏntegreerde aanpak van de strijd tegen malnutritie.”

Marcienne had het ook over Landbouw & ondernemerschap, die andere belangrijke sector waarbinnen de Stichting actief is. Ook daar loopt vandaag een belangrijk project in de vorm van de oprichting van een incubatiecentrum waar jonge ondernemers de nodige ondersteuning krijgen. Tot slot bedankte ze iedereen met een welgemeende Vlaamse ‘DANKU’ voor de vele geleverde inspanningen.

Benoît Akando

En dan was het de beurt aan Benoît Akando, ereconsul van Benin in België, anesthesist en sinds anderhalf jaar lid van de raad van bestuur. “Ik ken de Stichting al heel lang. Om twee redenen wilde ik graag lid worden van de raad van bestuur. De geconcentreerde manier van werken in één bepaalde regio en in wel omlijnde domeinen, maakt dat de Stichting veel efficiënter en effectiever werkt dan heel wat andere organisaties. Daarnaast is er de link tussen België en Benin. Ik ben geboren in Benin, heb mijn secundaire studies daar ook gedaan, maar kwam voor mijn universitaire studies met een beurs naar België. Benin heeft de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt, maar ‘le chemin est encore très long’. En Benin zal daar niet in slagen zonder de nodige hulp. En dat gaat niet alleen over geld, maar ook over kennis, technologie, ontwikkeling en opleiding. Vooral in het noorden van het land waar de armoede verschrikkelijk is en waar de mensen een gemakkelijke prooi zijn voor extremisme, is de nood aan opleiding en ondersteuning belangrijk.”

Gilles de Kerchove

Gilles de Kerchove, voorzitter van de Stichting, sluit de feestelijke viering af. “Ik bedank heel expliciet Piet Van Assche die in maart jammer genoeg overleden is, maar die de persoonlijke tragedie van het verlies van zijn dochter omgezet heeft in zo’n bijzonder mooi en duurzaam project. Ik wil ook Pascale en Marcienne bedanken, twee sterke dames die aan het roer van de Stichting staan.”

Vervolgens ging Gilles dieper in op de waarden van de Stichting: respect en vertrouwen, engagement, samen groeien, duurzaamheid … “Vandaag lijkt het erop dat de relaties tussen een aantal Afrikaanse landen en Europa wat moeilijker liggen onder meer in de context van de oorlog in Oekraïne. Het vertrouwen en respect tussen Europa en Afrika moeten terug opgebouwd worden. We moeten samen groeien zodat Benin de vele uitdagingen aan kan: uitdagingen op ecologisch, economisch, demografisch en religieus vlak.”

Leuven

Na die inspirerende toespraken en persoonlijke getuigenissen, was het tijd voor een drankje en een hapje, aangeboden door de stad Leuven.

Bedankt Leuven en bedankt aan alle sympathisanten en vrijwilligers.

Bekijk ook de foto’s van de viering in de fotogalerij.