Extra opleidingen in de strijd tegen niet-overdraagbare ziekten

Het diagnosticeren en behandelen van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s – Noncommunicable diseases) is voor vele medische centra in de rurale gebieden van Benin nog steeds een luxe die zij zich niet kunnen veroorloven.

Voor de gezondheidswerkers van die centra blijft het telkens een uitdaging om de juiste diagnose te stellen én de gepaste behandeling op te starten met de beperkte middelen waarover zij beschikken. En de aanpak is belangrijk want de NCD’s – in het bijzonder diabetes en hypertensie – eisen steeds meer slachtoffers in de rurale gemeenschappen.

Stichting Hubi & Vinciane en haar partner Louvain Coopération namen daarom het initiatief om samen met het Centre Hospitalier Universitaire Départemental (CHUD) een vorming te organiseren voor een twaalftal gezondheidswerkers uit de gemeenten Parakou en Tchaourou.

Dokter Adebaya ALASSANE, endocrinoloog aan het CHUD, leerde hen gedurende drie dagen hoe ze – ondanks de beperkte middelen – toch de noodzakelijke handelingen kunnen stellen. Hij legde hen ook uit in welke gevallen ze patiënten die lijden aan of risico lopen op NCD’s moeten doorverwijzen.

Met de steun van de opgeleide gezondheidswerkers kunnen de medische centra nu veel beter diabetes en hypertensie bestrijden én voorkomen. “We willen de behandeling van de NCD’s verbeteren. Als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld, de behandeling tijdig wordt opgestart of de patiënten correct worden doorverwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen, zullen er minder slachtoffers vallen”, legt Éric DOSSOU-GBETE, voedingsdeskundige van Stichting Hubi & Vinciane uit.

Als Stichting zetten wij niet alleen in op vormingen, maar organiseren wij ook preventieve bewustmakingsactiviteiten, screenings en promoten wij sport en lichaamsbeweging.