Financieel Verslag – 2021

De coronapandemie maakte het in 2021 bijna onmogelijk om fundraising activiteiten te organiseren. En toch slaagden we erin om, dankzij onze partners en vele trouwe sponsors, 311.500 euro aan inkomsten te verwerven. Naar goede gewoonte hebben we de beheerskosten in België erg beperkt (minder dan 3 %) kunnen houden. De rest hebben we rechtstreeks in onze projecten in Benin geïnvesteerd.

De inkomsten

Financieel Verslag 2021

De inkomsten in 2021 bestonden uit 311.500 euro aan ontvangen giften en daar bovenop een legaat van 306.774 euro. Van die giften was 96.200 euro afkomstig van onze partners Materialise, Stichting Gillès en het fonds Paula Vandewatering, van het fonds Elisabeth en Amélie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en van de vzw Johanna Bode. We ontvingen 80.000 euro van openbare besturen. Bijbenen voor Benin bracht 15 000 euro op. De overige 120.300 euro werd ons geschonken door privé personen, bedrijven en service clubs.

Ook in Benin hebben onze medewerkers voor 16.330 euro inkomsten gezorgd. Het gaat om bijdragen aan waterputten van dorpsgemeenschappen en de verkoop van materiaal.

De bestedingen

Financieel Verslag 2021

Aan de beheerskosten in België hebben we slechts 2,95 % van onze inkomsten besteed.

De kosten van ons team in Benin met name de lonen, de werkingsmiddelen en de kosten van het gebouw, bedroegen 54.216 euro. Dat bedrag ligt hoger dan in 2020 aangezien we een extra personeelslid hebben aangeworven om de communicatie te verzorgen. In 2021 bedroegen de logistieke kosten 45.050 euro om 6 containers met materiaal te verschepen.

De twee hospitalen kregen elk hun jaarlijkse ondersteuning van 25.000 euro. Onze partner AMCES kreeg een financiering van 30.489 euro, die besteed werd aan de opleiding Santé Communautaire.

De bouwwerken aan het medisch centrum van Kassoula (9.709 euro) werden onderbroken wegens problemen met de aannemer, maar in november 2021 werden de werken hervat. En vandaag is het medisch centrum volledig klaar. De bijdrage in het DGD meerjarenprogramma landbouw aan onze NGO-partner Eclosio bedroeg 9.104 euro en de opleidingsboerderij Ferme de Sokounon ontving 8.493 euro aan steun. Er werd 33.143 euro uitgegeven aan het malnutritieproject voor sensibilisering, opsporing en de verzorging van ondervoede kinderen. Een deel ervan (5.391 euro) dekte de kosten van het ziekenhuis van Papané voor het verzorgen van ondervoede kinderen. Aan onderwijs werd 6.794 euro besteed en het project Summerschool en de bijhorende studiebeurzen kostten 22.072 euro.

Aan het programma ‘hygiëne’ werd 58.942 euro besteed, met vooral de waterputten in 6 scholen, de aanleg van schooltuinen, de installatie van de tipi taps en het project ‘maandverbanden voor schoolgaande meisjes’. Het Aquaponics project met de universiteit van Parakou kostte 9.922 euro. In 2021 startte het project ‘gemeenschappelijke moestuinen’ op en de eerste kosten bedroegen 8.384 euro.

Met het geld van het legaat werd het terrein van 1,6 ha in Tinre aangekocht (32.181 euro) en ook reeds een deel van het materiaal betaald (9.919 euro). Het is de bedoeling om met het legaat een incubatiecentrum op te richten dat jonge ondernemers ondersteunt die nieuwe technologieën ontwikkelen.

Het resultaat

Het zeer positieve resultaat van 267.169 euro wordt bij de reserves gevoegd in afwachting dat het incubator-project, begroot op 200.000 euro over een periode van 3 jaar, zelfbedruipend is.

Nog steeds is het vermogen van de Stichting ruim voldoende om de continuïteit van de genomen engagementen na te komen.