De eerste gemeenschappelijke moestuinen zijn bijna klaar

Eén van onze projecten om de ondervoeding aan te pakken, bestaat uit de aanleg van gemeenschappelijke moestuinen in de dorpen. Dankzij het aanleggen van een waterput met een pomp op zonne-energie, een watertoren en een irrigatiesysteem zal er het hele jaar door geplant en geoogst kunnen worden, ook tijdens het droogseizoen. De tuinen zullen ook zorgen voor een duurzame plaatselijke tewerkstelling in Beninse miniondernemingen.

Dankzij subsidies van het Fonds Elisabeth en Amélie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de provincie Antwerpen, de stad Mechelen, de Provincie West-Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant en de inkomsten van Bijbenen voor Benin 2021, kunnen we al zeker dertien tuinen aanleggen, dit met een totaalbudget van meer dan 100.000 euro.

gemeenschappelijke moestuinen

Oorspronkelijk hadden we gehoopt de tuinen klaar te hebben tegen het begin van het droogseizoen (einde november). Door wat achterstand bij de goedkeuring van de lokale gemeentebesturen voor het gebruik van de terreinen voor de tuinen en nadien de hevige neerslag tijdens het regenseizoen zijn de aannemers later dan voorzien gestart met de infrastructuurwerken.

Hoe ver staat het dan nu met de tuinen ?

De erfpachtregelingen die ervoor zorgen dat de coöperatieven de gronden van de gemeenten voor meerdere jaren kunnen gebruiken, zullen einde april voor alle gemeenschappelijke tuinen volledig in orde zijn.

Voor bijna alle sites zijn de coöperatieven van telkens vijftien vrouwen per tuin ondertussen gevormd. De selecties van de deelnemers zijn achter de rug. Er resten alleen nog enkele administratieve formaliteiten.

Waterputten

Alle waterputten zijn geboord : vijf in de gemeente Tchaourou en acht in de gemeente N’Dali.

De watertorens én de irrigatiekanalen zijn geïnstalleerd op de sites van Tchaourou. Alleen de waterreservoirs moeten daar nog geplaatst worden. Op de sites van N’Dali zijn de irrigatiewerken nog bezig.

In Tchaourou zijn de tuinen al verdeeld in zestien percelen : één perceel per lid van de coöperatieve en één perceel per tuin voor het opkweken van plantgoed. Zodra de irrigatiekanalen geïnstalleerd zijn in N’Dali, zullen ook daar de tuinen verdeeld worden in percelen.

De 13 coöperatieven met de vrouwen die de groentetuinen zullen uitbaten worden bij de opstart begeleid door het team van landbouwspecialisten van de Stichting Hubi & Vinciane in Benin. In de nieuwsbrief van september hopen we verslag te kunnen brengen over de eerste oogsten.