Financieel Verslag – 2016

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma. In de hospitalen werd 32.750 EUR uitgegeven: de hospitaaltuinen, een voertuig, een extra personeelslid bij de medische beeldvorming en andere. Verder ging een kleine 7.000 EUR naar containers met medisch materiaal en 4.000 EUR naar een zonnekiosk in Papané

Het landbouwprogramma, opleiding en ondersteuning van boeren, kon rekenen op een toelage van 35.000 EUR en in de Ferme de Sokounon werd 20.000 EUR geïnvesteerd voor de bouw van stallen, de aankoop van kweekdieren en de oprichting van een winkel op het terrein. Een irrigatiesysteem met pompen op zonne-energie vereiste 23.250 EUR.

Het onderwijsprogramma nam 49.000 EUR van het budget: twee klaslokalen en materiaal voor het project van tweedekansonderwijs voor vrouwen (Centre des Arts et des Métiers de la Femme de Parakou).

Ook het weeshuis kreeg de nodige steun met bijna 6.000 EUR.
Voor de kosten van het lokale kantoor in Benin werd in totaal 3.500 EUR uitgegeven. Opnieuw slaagde de Stichting erin om het totaal van de beheerskosten te beperken tot 3.72 % van de totale ontvangsten.

De inkomsten van 2016 sloten met een totaal van 265.384 EUR nog net iets hoger af dan vorig jaar, toen al uitzonderlijk. We mochten opnieuw rekenen op toelagen van verschillende provincies en gemeenten, van scholen, partners, serviceclubs, bedrijven en vele sympathisanten.

Niet minder dan 600 gulle donatoren gaven ons hun steun waarvan ook velen ons pas dit jaar leerden kennen.

Ook dit jaar mocht de Stichting immers delen in heel wat verjaardagen en jubilea van particulieren en organisaties. De stagiaires van diverse hogescholen en universiteiten organiseerden acties. Secundaire scholen kozen de Stichting voor hun Vastenactie. Serviceclubs organiseerden evenementen en heel wat particulieren en bedrijven liepen voor het goede doel.

De Stichting is dus financieel gezond, en met deze inkomensbasis ziet de toekomst er veelbelovend uit.