Gezondheidscentrum voor Kassouala

Kassouala is een zeer uitgestrekt dorp in Benin, gelegen aan de grens met Nigeria. Het lokale gezondheidscentrum is de enige plaats in de wijde omgeving waar de meer dan 25 000 inwoners terecht kunnen voor medische hulp.

Tot voor kort was het centrum ondergebracht in een oud, verwaarloosd en aftands gebouw. De toestand van het gebouw en van de medische uitrusting was zo slecht dat het eigenlijk niet meer mogelijk was om patiënten op een veilige en hygiënische manier op te vangen. Het gebouw sluiten was echter geen optie. Vanuit Kassouala is het immers meer dan één uur rijden met de wagen door de brousse om in Papané, waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gelegen is, te geraken. Met de moto duurt dat traject nog veel langer.

Het ontbreken van een degelijke eerstelijnsgezondheidszorg heeft een rechtstreekse impact op de mortaliteit bij jonge kinderen, het niveau van chronische ondervoeding, ziekteverzuim bij de werkende bevolking en extra complicaties in geval van serieuze aandoeningen. Met een bevolking waarvan één vijfde jonger is dan vijf jaar, spreekt het voor zich dat lokale goed uitgeruste medische posten echt onmisbaar zijn.

In 2019 vatte de Stichting dan ook samen met het hospitaal Saint-Martin van Papané, waar zij al 40 jaar mee samenwerkt, het plan op om het gezondheidscentrum in Kassouala volledig te renoveren en uit te breiden. Het doel was dat de inwoners beroep zouden kunnen doen op een uitgebreide en professionele eerstelijns medische zorg in een goed uitgerust centrum, op haalbare afstand. Niet alleen consultaties, maar ook bevallingen en kleinere ingrepen zouden er uitgevoerd kunnen worden. Om dat plan te kunnen waarmaken, was echter geld nodig, veel geld. Gelukkig was de provincie West-Vlaanderen bereid om een belangrijk deel van het project te financieren. Zonder de steun van de provincie, toegezegd in juni 2020, zou het project nooit mogelijk geweest zijn.

In maart 2021 zijn het dispensarium, de wachtruimte, het logies voor het inwonend verpleegkundig personeel, het sanitaire blok, de watertoevoer en de watertank al afgewerkt.

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan een materniteit, een apotheekruimte, een (klein) laboratorium en een zonnepaneelinstallatie om te voorzien in de elektriciteit voor de medische toestellen en de koelruimte voor de geneesmiddelen. Doel is om alles afgewerkt te hebben tegen maart 2022.

Het hospitaal Saint Martin zal instaan voor de medische en administratieve coördinatie van het centrum. Een team van minstens twee verpleegkundigen zal het centrum continu bemannen. Minimum éénmaal per maand en op termijn idealiter éénmaal per week, zal een team van artsen van het ziekenhuis naar het centrum gaan om echografieën uit te voeren en complexere diagnoses te stellen. In overleg met de gezondheidswerkers van de gemeente zal het centrum ook een belangrijke rol spelen bij vaccinaties.

Voor de inrichting van het medisch centrum zijn we nog op zoek naar extra middelen.

  • één gynaecologische bevallingstafel: geschonken door TRIUM Clinical Consulting en QbD!
  • drie onderzoekstafels: 3 000 euro/stuk, waarvan één reeds geschonken door TRIUM Clinical Consulting en QbD!
  • vier lampen voor in de behandelruimtes: 2 000 euro/stuk

Totaal budget: 22 000 euro
Nog nodig: 14 000 euro

Zou jij willen helpen? Dat kan door bij te dragen aan de aankoop van materiaal:

Stort dan een bijdrage op rekening : BE14 7865 8929 4683 met de mededeling : “Kassouala+ je naam.

Of gebruik ons online overschrijvingsformulier