Herman Van Rompuy, voorzitter van onze nieuwe adviesraad!

We zijn blij en ook wel fier dat Herman Van Rompuy voorzitter wil worden van onze nieuwe adviesraad. Jullie weten uiteraard dat Herman een indrukwekkend palmares kan voorleggen: van voorzitter van de CVP (nu CD&V), tot Belgisch premier en uiteindelijk zelfs voorzitter van de Europese Raad. Maar Herman is ook altijd sterk geëngageerd geweest in ontwikkelingssamenwerking, waar hij in het bijzonder een lans brak voor de verbetering van het onderwijs in de ontwikkelingslanden. Het is niet alleen een sterke toegevoegde waarde maar ook een eer voor ons dat Herman van Rompuy zich voor onze Stichting wil engageren.

Herman Van Rompuy
Herman Van Rompuy, geïnterviewd door Kathleen Cools tijdens “Onze toekomst anders bekeken” op 5 maart 2015 – © Zoë Parton

Waarom een adviesraad?

De Stichting wil de Beninse bevolking in de regio Borgou via doelgerichte projecten steunen om op een duurzame en gestructureerde manier te werken aan een beter en waardiger leven. Die projecten spelen zich af in drie domeinen: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw & ondernemerschap.

Uiteraard moeten er daarbij keuzes gemaakt worden. De middelen zijn beperkt. We zoeken de juiste projecten aan te pakken, met de grootst mogelijke impact, en de best mogelijke afstemming met de specifieke context in Benin. Daarbij gaan we ook de complexe of vernieuwende projecten niet uit de weg. Denk bijvoorbeeld aan het grote pilootproject rond Aquaponie, een combinatie van aquacultuur en hydrocultuur. Of aan onze plannen voor de opzet van een incubatiecentrum rond landbouwtechnieken.

Om die keuzes te maken en om de soms complexe en vernieuwende projecten op te starten en tot een goed einde brengen, moeten we te rade gaan bij experts. Dit doen we in feite al jaren Zowel in België als in Benin kunnen we rekenen op specialisten uit verschillende domeinen met een groot hart voor onze Stichting: wetenschappers, artsen, pedagogen, economen die ons volledig belangeloos met raad en daad bijstaan. We liepen al enige tijd met het plan rond om dit op een structurele manier aan te pakken en die mensen samen te brengen in een adviesraad Zij blijven natuurlijk de lopende projecten verder adviseren, maar ongetwijfeld zullen uit de raad ook nieuwe ideeën groeien, ideeën waar wij dan weer mee aan de slag kunnen in onze Stichting.

Wie zijn de leden van onze adviesraad?

  • Dr. Réginald Moreels, chirurg, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking en medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen.
  • Prof. Dr. Seppe Deckers, emeritus-gewoon hoogleraar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven en oud-bestuurder van de Stichting.
  • Prof. Dr. Ronny Swennen, emeritus-gewoon hoogleraar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven; internationaal vermaarde expert op het vlak van bananen.
  • Prof. Dr. Yves Jacquemyn, hoogleraar Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen en diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA.
  • Prof. Dr. Marc Poncelet, gewoon hoogleraar Faculté des sciences sociales ULiège en expertise in Bénin op het vlak van de sociologie van de ontwikkeling.
  • De heer Jan Flamend, germanist en filosoof; CEO van het bedrijf ValueSelling.
  • Prof. Dr. Ibrahim Toko, hoogleraar aan de landbouwfaculteit van de universiteit van Parakou en hoofd van het laboratorium voor aquacultuur en ecotoxicologie
  • Prof. Dr. Yves Tognon, oud-decaan geneeskunde van de universiteit van Parakou en nu directeur van IFSIO (Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux).
  • Stijn Van Hoestenberghe, doctor in de bio-Ingenieurswetenschappen en oprichter van Aqua4C, de grootste duurzame viskwekerij ter wereld (Omegabaars)

Samen met Herman Van Rompuy als voorzitter, vormt deze raad o.i. een bijzonder sterk team dat de werking van onze Stichting op een hoger niveau zal tillen.

Wij bedanken alvast alle leden van onze kersverse adviesraad en in het bijzonder zijn bijzondere voorzitter.

Bedankt Herman.