In de kijker – 2015

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting. Organiseert u binnenkort een actie en wil u (een deel van) de opbrengst schenken, contacteer pascale@hubi-vinciane. Elke bijdrage, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd.

De surplusapotheken deden in februari een be.care lippenstiftactie waarbij er per verkochte lippenstift 1 euro werd geschonken aan Stichting Hubi & Vinciane en Wereldsolidariteit. Er wordt voor de twee organisaties een bedrag geschonken van 1.265 euro.KU Leuven Arenberg Bibliotheek schenkt deel opbrengst boekenverkoop – 3/2/2015
Bij de boekenverkoop van dubbels die de KU Leuven Biblotheek van Arenberg onlangs organiseerde, werd beslist een gedeelte van de opbrengst aan 3 goede doelen over te maken. Stichting Hubi &Vinciane mag hiervan mee genieten.


Sangria-avond Rijmenam – 14 maart 2015
Ida Vanden Bergh organiseerde een hartverwarmende sangria-avond bij haar thuis. Tijdens deze avond werden er leuke Beninese spullen verkocht en in totaal leverde dit 1 118 euro op!


Duurzame landbouw in Benin op Afrika Filmfestival – 26 maart 2015
I
n het kader van het ‘Afrika Filmfestival’ werd op 26 maart in Leuven de film Bousse Nabab geprojecteerd. De film toont het levenswerk van onze vriend Remy Schiffeleers, geitenboer in Alken.
In samenwerking met Remy wenst de Stichting Hubi & Vinciane een geïntegreerde geitenboerderij uit te bouwen in de regio van Parakou.


Inzameling materiaal Wereldmissiehulp – april 2015
Er werd alweer een volle container geladen met medisch materiaal, computers, materiaal voor de installatie van zonnepanelen deze zomer,…

40ste editie vastenvoettocht Sjabi Puurs – 3 april 2015
De leerlingen van SJABI Puurs deden dit jaar hun uiterste best om geld in te zamelen voor onze projecten en als sportieve tegenprestatie wandelden ze 15 km. Dankzij ambassadrice Machteld Cuyt ging een belangrijk deel van de opbrengst naar onze Stichting.


Stichting Hubi & Vinciane in de Zomertuin van Schilde
Enkele ondernemende jongelui startten voor de zomerperiode een cultuurcafé in de oranjerie van Schildehof, het kasteelpark van Schilde.
De Zomertuin biedt een podium en publiek voor optredens, exposities en tal van andere culturele activiteiten. Natuurlijk maakte de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) van Schilde hiervan graag gebruik om haar projecten in de kijker te zetten. Op donderdag 2 juli was het podium de hele dag voor ons. De Stichting was er zichtbaar vertegenwoordigd.


Huwelijk Ann en Rudi – 3 oktober 2015 Ann en Rudi vierden hun huwelijk en vroegen de genodigden te storten ten voordele van de Stichting Hubi & Vinciane. Heel veel geluk aan het bruidspaar, dank voor het initiatief en dank aan alle gulle gevers.
Tentoonstelling Africa in profile – december 2015 – januari 2016
Op 4 december vond het Internationaal congres ‘Africa in Profile 2015’ plaats in Leuven waarbij de nieuwe bodemkundige atlas van Afrika werd voorgesteld en de tentoonstelling ‘Afrika doorgrond’ plechtig werd geopend op Campus Arenberg. Met zo’n 750 geleide bezoekers en 15.000 blokkende studenten in de buurt kunnen we stellen dat deze tentoonstelling zeker heeft bijgedragen tot bekendmaking van Protos en Hubi&Vinciane, die hierbij speciaal in de kijker werden gezet.


Emeritaat Prof. Seppe Deckers – 12 december 2015
Onze bestuurder Seppe Deckers vierde zijn emeritaat en op de uitnodiging liet hij volgende oproep vermelden: ‘Uw aanwezigheid is het mooiste kado dat u Seppe kunt aanbieden. Indien u toch iets wil schenken kan u het project voor duurzame landbouw en imkerij in Benin steunen door een bedrag over te maken op IBAN : BE14 7865 8929 4683 | BIC : GKCCBEBB, Stichting Hubi & Vinciane | Mededeling: projecten SHV- ‘Seppe’. Dank aan Seppe en alle schenkers.


In de kijker – 2014

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.