Project Malnutritie

Sinds 2014 is de Stichting gestart met een project om ondervoeding in de regios van Tchaourou en Parakou-N’dali aan te pakken. Eerst werd een protocol uitgewerkt. Op basis daarvan werkt een multidisciplinair team van onze ziekenhuizen samen met de coördinerende arts van de Zones.

De pediater superviseert en de sociaal assistente coördineert; het team gaat naar de dorpen voor sensibilisering van de bevolking en spoort problematische gevallen op. Ernstig ondervoede kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis voor een intensieve behandeling. Tijdens de hospitalisatie gaat de aandacht ook naar begeleiding en opleiding van de moeders. Ze krijgen advies over gezonde en evenwichtige voeding, bezoeken de groentetuin van het ziekenhuis en krijgen kooklessen. Zo leren ze heel concreet hoe ze zelf ondervoeding kunnen vermijden.

Pascale Van Assche