Run for Boko – 6° editie

80 kilometer stappen in vier dagen ten voordele van de ziekenhuizen van Boko en Papané!

le 5 ieme monde

Voor de zesde keer al organiseerde de vzw Le 5e Monde haar jaarlijkse Run for Boko. Gedurende vier dagen stapten de deelnemers over een afstand van 80 km tussen de ziekenhuizen Saint-Jean-de-Dieu in Boko en Saint-Martin in Papané. De stappers laten zich sponsoren door talrijke sympathisanten in België en slagen er ieder jaar opnieuw in een aanzienlijk bedrag in te zamelen.

Dit jaar splitsten de 23 deelnemers zich op in twee groepen: de groep Guézo, genoemd naar een van de vroegere koningen van het koninkrijk Dahomey, onder leiding van Emilie en Barbara, vertrok op vrijdag 24 februari vanuit Papané. De groep Béhanzin, genoemd naar een andere voormalige koning, onder leiding van Régine en Pascal, maakte de tocht in omgekeerde richting en vertrok vanuit Boko. Vier dagen later en 80 km verder onder een brandende zon, kwamen beide groepen op maandag 27 februari moe maar tevreden aan op hun eindbestemming.

Pascal Laviolette, een van de oprichters van Le 5e Monde, licht de beweegredenen van het sportieve en culturele solidariteitsproject van de vzw toe: “De tocht die we elk jaar afleggen, is in feite een alibi om geld in te zamelen voor onze partners in Benin, de ziekenhuizen van Boko en Papané. Elke deelnemer vraagt op voorhand bij familie, vrienden en kennissen naar financiële of materiële spnosoring. Met zoveel deelnemers en zoveel sponsors lukt het uiteindelijk telkens weer om aanzienlijke fondsen in te zamelen. En we mogen zeker ook de donaties van het ziekenhuismateriaal niet vergeten.”

Pascal Laviolette is blij met de ingezamelde donaties. “We zijn erin geslaagd om zo’n 22.000 euro in te zamelen. Met dat geld zullen onder meer een reeks van orthopedische operaties in november 2023 gefinancierd worden. Een deel van het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van twee sterilisatietrommels en chirurgische klemmen voor het ziekenhuis Saint-Martin in Papané. Dankzij een belangrijke schenking van de Europa Ziekenhuisen in Brussel kunnen we ook twee elektrische medische bedden, twee zetels voor bloedafname, twee verwarmingstafels voor premature baby’s en steriel inox materiaal voor de operatiekamer aan onze partnerziekenhuizen schenken. Al die zaken zullen in april of mei vanuit België met een container worden verstuurd”.

Pascal Laviolette en Emilie Vermylen, coördinatoren van Run for Boko, slaagden er opnieuw in om er voor alle deelnemers een onvergetelijke ervaring van te maken. Zij bedankten uitdrukkelijk Rotary en de Europa Ziekenhuizen in Brussel voor hun vrijgevigheid. De deelnemers vierden het einde van de tocht met het personeel van beide ziekenhuizen en de medewerkers van de Stichting Hubi & Vinciane. De directies van beide ziekenhuizen waren uiteraard erg blij met de verschillende giften.