De strijd tegen ondervoeding

Huidige situatie

Issere Atcha

In 2015 lanceerde Stichting Hubi & Vinciane samen met haar twee partnerziekenhuizen Saint-Jean-de-Dieu in Boko en Saint-Martin in Papané het project tegen ondervoeding. Dat project wordt geleid door de voedingsdeskundige, Isséré Atcha, van de Stichting.

Eens per jaar onderzoeken hij en een team van 13 sociaal assistenten alle kinderen onder de vijf jaar in de dorpen in het interventiegebied. Aanvankelijk ging het om 47 dorpen in N’Dali. Het afgelopen jaar is het interventiegebied van het project uitgebreid tot Tchaourou met 16 extra dorpen. Ouders komen met hun jonge kinderen naar een verzamelpunt waar ze vervolgens systematisch worden gescreend.

Uit een eerste meting in 2015 bleek dat 12% van de kinderen onder de vijf jaar ernstig ondervoed was. Vandaag is dit percentage gedaald tot 0,35%. Ernstig ondervoede kinderen worden naar ziekenhuizen of gezondheidscentra verwezen voor een intensieve behandeling. Matig ondervoede kinderen worden thuis verder opgevolgd.

Het screenen duurt ongeveer een maand en is slechts een onderdeel van het project. De rest van het jaar organiseren de voedingsdeskundige en maatschappelijk werkers preventieve bewustmakingscampagnes over gezonde voeding. Via kookworkshops leren zij onder meer hoe de dagelijkse voeding evenwichtiger en gezonder kan worden gemaakt.

De jaarlijkse screening in de 47 dorpen van N’Dali vond plaats van 22 november tot 22 december 2022. Isséré Atcha, die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de evaluatie van de projecten van de Stichting, stelde een kort verslag op.

Resultaten van de screeningcampagne 2022

Ethische overwegingen

Deelname aan de campagne is vrijwillig en niemand is verplicht om deel te nemen. Alle deelnemers geven op voorhand hun schriftelijke of mondelinge toestemming. De sociaal assistent behandelt de informatie vertrouwelijk. De verzamelde gegevens worden collectief en anoniem verwerkt.

Kenmerken van de gezinnen

  • Tussen 22 november en 22 december 2022 werden 6021 gezinnen bevraagd. Een gezin telt gemiddeld 8,49 leden waarvan ten minste twee kinderen jonger dan 59 maanden.
  • Ongeveer 99% van de huishoudens heeft toegang tot een bron met drinkbaar water. 1,01% van de gezinnen gebruikt water uit de meren en rivieren.
  • Hygiëne en afvalbeheer vormen een uitdaging. 91,13% van de gezinnen laat het huishoudelijk afval gewoon rondslingeren, waardoor het milieu verder vervuilt.
  • 72,55% van de huishoudens heeft geen toilet. 94,83% van hen doet zijn behoefte in de natuur.

Burgerlijke staat van de onderzochte kinderen

90,57% van de kinderen heeft een geboorteakte.

Voedingsstatus van de gescreende kinderen

11.613 kinderen tussen de 6 en 59 maanden werden tijdens de campagne gescreend met name 5.847 jongens en 5.766 meisjes.

Tabel 1: Voedingstoestand van kinderen van 0-59 maanden
Bron: Massale screening, nov-dec2022, SHV

De meeste kinderen hebben een goede voedingstoestand. Per honderd onderzochte kinderen waren er twee sterk ondervoed. In 2021 bedroeg het totale ondervoedingspercentage 2,52%. In 2022 was dat 1,42%.

De enquête toonde vooral gevallen van matige acute ondervoeding (ongeveer 1%). Gevallen van ernstige acute ondervoeding worden steeds zeldzamer en treffen minder dan 4 kinderen op elke 1.000 of 0,35%.

Grafiek 1: Evolutie van het ondervoedingspercentage 2019-2022
Bron: Massale screening, nov-dec2022, SHV

We zijn blij vast te stellen dat het algemene ondervoedingspercentage (matige én ernstige acute ondervoeding samen) afneemt: van 11,78% in 2019, over 2,89% in 2020 en 1,42% in 2022. Het project heeft het ondervoedingspercentage met meer dan 10,36 punten doen dalen. De opvolging en de preventieve acties door de voedingsdeskundige en de sociaal assistenten blijven echter broodnodig.