Social marketing: het lokale team in Benin past de adviezen van Jan Flamend toe!

De training over social marketing van Jan Flamend, CEO van ValueSelling, heeft een boost gegeven aan de manier van werken van onze medewerkers in Benin. De training vond plaats van 15 tot 18 februari 2021 in het CIAP of het ‘Centre Innov’Action de Parakou, het centrum van onze Stichting in Parakou.

Value Selling

Jan Flamend dompelde onze medewerkers onder in enkele nieuwe theorieën en methodes om hun professionele knowhow en competenties te versterken. Na drie maanden maken de medewerkers de balans op.

Onze medewerkers zijn enthousiast over de concepten van social marketing

Antoinette Chabi
Antoinette Chabi, verantwoordelijke onderwijs van onze Stichting

Antoinette Chabi is verantwoordelijke voor het domein onderwijs van onze Stichting in Benin. Zij deelt als eerste haar ervaringen. Ze bedankt Jan omdat hij haar het concept van mindmapping heeft bijgebracht. Dankzij de mindmap kan ze haar werk en communicatie veel beter organiseren. «Ik ben echt heel enthousiast over de mindmap. Het is voor mij een onmisbaar instrument geworden, een handige methode die je helpt je communicatie te structureren. Ik heb ook geleerd hoe ik een klant kan overtuigen met de CAEP-methode = Caractéristiques (kenmerken), Avantages (voordelen), Exigences (eisen) en Preuves (bewijzen).» Antoinette is van plan die methode heel binnenkort te gebruiken om potentiële donateurs te overtuigen om te investeren in projecten van de Stichting.

Samadou Sidi
Samadou Sidi, technicus landbouwondernemerschap bij de Stichting

Net als Antoinette gebruikt ook Samadou Sidi, landbouw-expert van de Stichting, wat hij geleerd van Jan om meer resultaten te bereiken in zijn werk.

Hij probeert vooral voor ogen te houden dat je als verkoper:

  • rekening moet houden met de behoeften van je klant;
  • vanaf het eerste contact in dialoog moet gaan met je klant;
  • de kwaliteit of de meerwaarde van je product moet kunnen bewijzen aan da hand van bijvoorbeeld cijfermateriaal, afbeeldingen, videoreportages, getuigenissen;
  • best gebruik maakt van de CPFC-methode (Certainty, Performance, Financial en Convenience) en de AIDA-methode (Attention, Interest, Desire en Action). »

Onze medewerkers passen de nieuwe technieken en methodes al toe in de praktijk !

Eric Dossou Gbete_
Eric Dossou Gbété, voedingsdeskundige bij de Stichting

Eric Dossou-Gbété, is verantwoordelijk voor het domein voeding van onze Stichting. Hij heeft veel opgestoken van de opleiding van Jan. Hij herinnert zich vooral dat je je als verkoper bewust moet zijn van het feit dat de prijs de grootste bekommernis is voor de potentiële koper. Als goede verkoper moet je dan ook de waarde van het product benadrukken. Je moet een evenwicht vinden tussen prijs enerzijds en waarde anderzijds. Eric benadrukt nu bijvoorbeeld veel meer de gevolgen van ondervoeding om moeders bewust te maken van de ernstige risico’s die kinderen lopen door onevenwichtig voedsel te eten. Zo laat hij hen de waarde en het belang zien van een uitgebalanceerd voedingspatroon. «Ik kan de vrouwen nu beter helpen om hun problemen aan te pakken. »

Moussa Ousmane Yaya
Moussa Ousmane Yaya, technicus agro-ecologie bij de Stichting

Voor Moussa Ousmane Yaya, technicus agro-ecologie bij de Stichting, kwam de opleiding social marketing op het juiste moment. Hij heeft vooral geleerd dat een vlot discours en een stevige argumentatie belangrijk zijn om de waarde van wat je wil verkopen in de verf te zetten. Hij herinnert zich ook dat Jan benadrukte dat je niet alleen zelf aan het woord moet zijn, maar ook en vooral je potentiële klant de kans moet geven om zijn noden en behoeften uit te drukken en om bijkomende vragen te stellen.

Moussa past al heel intensief toe wat hij geleerd heeft. Hij merkt dat zijn manier van werken nu efficiënter en effectiever is. «Tijdens mijn sensibiliseringscampagnes, vermijd ik nu om zelf te veel te praten. Ik luister nu vooral naar de producenten. Ik maak ook gebruik van mindmaps tijdens mijn vormingen. En ik maak gebruik van de AIDA-methode bij het geven van steun en advies. Dat wil concreet zeggen dat ik Aandacht geef aan mijn toehoorders, hun Interesse probeer te wekken en aan te tonen wat zij te winnen hebben zodat hun interesse verandert in een wens (Désir) en ze uiteindelijk tot Actie overgaan. »

Marcienne Houénou
Marcienne Houenou, directeur van de Stichting in Benin

Marcienne Houenou, de directeur van onze Stichting in Benin, heeft, net als haar collega’s, de opleiding social marketing van Jan Flamend gevolgd. Zij voelde zich vooral aangesproken door de theorie van de vier dimensies die samen de waarde van een product uitmaken, de CPFC: Certitude (zekerheid), Performance (prestatie), Financière (financiële dimensie) en Convenance (geschiktheid). «Met die vier elementen moet je rekening houden wanneer je je product aan de potentiële klant voorstelt», zegt ze. «Ze helpen je om je gesprek met een klant of partner voor te bereiden, het te voeren én hun juiste behoeften in kaart te brengen. » Marcienne was ook onder de indruk van het REC-model (Results, Efforts, Competencies) om strategieën en doelstellingen te bepalen én het IQAOC-model (Introduction, Question, Argumentation, Objection et Conclusion) om een interview op te bouwen.

Zij is erg tevreden dat zij en haar team de opleiding van Jan hebben gevolgd. Ook een opleiding over gedragsverandering die ze in de maand mei volgden bij Ingrid Hofkens werd sterk geapprecieerd.