Ziekenhuishygiëne

Tussen 9-15 juni bezocht Prof. Dr. Jan Jacobs de 2 partnerziekenhuizen van de Stichting.

Hierbij enkele elementen die aan bod kwamen tijdens zijn bezoek aan het hôpital St Martin, Papané.

Bacteriologie

Er wordt gerefereerd naar de observaties uit de audit die werd uitgevoerd door dr. Klaas DEWAELE (Juin 12 – 18), met een actieplan voor de implementatie van bloedkweken (microbiologische diagnose van ernstige bacteriële infecties); verbetering van infrastructuur van het labo; werken aan een grotere bewustwording van het personeel, het opzetten van meer realistische doelstellingen en meer betrokkenheid van de artsen ter bestrijding van infecties in het ziekenhuis.

Ziekenhuishygiëne

1. Productie, Distributie en gebruik van Chlooroplossing «Eau de Javel»:

Actiepunten zijn :

 • correct gebruik van het basisproduct, poeder of korrels chloor;
 • verbetering van procedures voor de veiligheid en een systematisch gebruik;
 • consequent gebruik van chloor voor mobiele kit die gebruikt wordt bij het wassen van handen en voor bio-reiniging.

2. Autoclaaf (toestel om heelkundig materiaal te steriliseren):

Nagaan hoe gebruik en onderhoud verbeterd kan worden, ook nagaan hoe het water te verzachten; overweging voor aankoop van een nieuwe autoclaaf. Sommige toestellen uit de operatiezaal zijn moeilijk te steriliseren: toestellen oplijsten en met de partner een geharmoniseerde procedure uitwerken.

3. Afvalverwerking : nationale aanbevelingen volgen voor verwerking van ziekenhuisafval

Positieve punten zijn:

 • elke dienst heeft een vertegenwoordiger (“referent”) in de CLIN
 • aandachtspunt van CLIN in 2018 = urinaire sonde is als actie-thema gekozen
 • installatie van een werkplek (“bureau”) met computer in het administratief gebouw
 • opstart van het project “Hôpital le plus Propre” – inclusief elektriciteits- en watervoorziening

Nog te verbeteren:

 • betere integratie en synergie met HLLP : waardevolle verbeteringen kunnen nog beter benut worden om infecties te bestrijden, alsook het het toepassen van het concept «5S».
  5S verwijst naar 5 Japanse woorden en is een methode gericht op het opruimen in brede zin om zo de werkplek optimaler te organiseren.
 • de CLIN en ook het team « Prévention Opérationnelle et Contrôle des Infections PCI » kunnen meer zichtbaarheid en impact krijgen, bv. via duidelijke plaatsbeschrijvingen (fiches de poste)

We eindigen met een positieve noot vanwege prof Jacobs:

“Tijdens de toer in het ziekenhuis van Papané viel het me op dat er veel inspanningen waren geleverd om alles netter en ordelijker te maken (HLLP); bv vuilbakken aan elke dienst, de archieven (vroeger grote slordige boel..).
Mijn oprechte
felicitaties voor de orde en systematiek – en veel respect voor eenieder die op correcte wijze de patiëntendossier heeft ingevuld en bijgehouden ! “

Prof. Dr. Jan Jacobs, bestuurder FHV