Zuiver water voor de school!

Zonder zuiver water kun je niet leven. Jammer genoeg hebben heel veel Beniners vandaag de dag geen toegang tot zuiver water. Dat maakt het voor hen heel moeilijk of zelfs onmogelijk om de nodige hygiëne toe te passen. Dat gebrek aan hygiëne leidt dan weer tot gezondheidsproblemen en ziektes zoals diarree en zelfs buiktyfus.

De Stichting heeft daarom topprioriteit gegeven aan de installatie van waterputten en sanitaire en hygiënische basisvoorzieningen in de vijftig scholen waar zij mee samenwerkt in de regio van Borgou.

Mede dankzij de steun van onze Stichting beschikken een dertigtal scholen nu al over waterputten met drinkbaar water. Nu willen we de resterende scholen aanpakken. Die waterputten maken niet alleen een wereld van verschil voor de leerlingen en leerkrachten, maar ook voor de omwonende bevolking. Ook zij kunnen er gebruik van maken.

Waterputten in de scholen

De toegang tot zuiver water is voor de scholen een enorme verandering. Leerkrachten en leerlingen moeten zelf geen water meer meebrengen. Er zit altijd proper water in de handenwassystemen, het eten in de kantine wordt bereid met drinkbaar water, de toiletten kunnen gereinigd worden en er is voldoende water voor het schoolmoestuintje.

Ook voor de dorpelingen betekent de beschikbaarheid van drinkbaar water een zeer grote vooruitgang: zij kunnen zich wassen, hygiënisch koken én ze kunnen voedingsproducten maken om te verkopen.

Allemaal zaken die voordien niet mogelijk waren. In de scholen die nog geen toegang hebben tot zuiver water, brengen de leerkrachten en leerlingen zelf water mee. De leerkrachten binden een container van 25 liter achter op hun motorfiets, de leerlingen brengen flessen mee van 0,5 of 1 liter. Dat is vaak te weinig, zeker in de periodes van droogte, en helemaal voor de kinderen die over de middag niet naar huis kunnen omdat ze te ver wonen (5 à 7 km te voet).

Er is onvoldoende water om te drinken, laat staan om de handen te wassen. Bovendien brengen de leerlingen vaak vervuild water mee uit de rivier.

De installatie van een waterput kost ongeveer 7000 euro.


Sanitaire blokken

Niet alle scholen beschikken over toiletten. En als die er al zijn, zijn er veel te weinig voor het aantal leerlingen en leerkrachten: gemiddeld drie voor driehonderd personen. In die scholen zonder toegang tot een waterput is het ook onmogelijk voor de personeelsleden om de toiletten proper te houden.

De installatie van een sanitair blok met drie toiletten kost ongeveer 1000 euro.


Handenwassystemen

Om de handen te kunnen wassen, werken de scholen met ‘tippy taps’, handenwassystemen gemaakt van gerecycleerd materiaal.

Eén tippy tap installatie kost ongeveer 20 euro.


Sensibiliseringsacties

Met de Stichting investeren we niet alleen in installaties, maar ook in sensibileringsacties rond hygiëne. In iedere school worden er ambassadrices opgeleid die onder toezicht van een leerkracht hun medeleerlingen overtuigen van het belang van een goede hygiëne. Ze leggen uit waarom het belangrijk is om regelmatig de handen te wassen met water en zeep, zeker na een toiletbezoek en voor het eten. Ze tonen ook waarom je heel voorzichtig moet zijn met voedingswaren en dat vliegen en kakkerlakken ziektes kunnen overbrengen. Ze maken daarvoor gebruik van posters, liedjes, gedichten en video’s. Al die acties worden regelmatig herhaald door de ambassadrices. Het effect is stilaan zichtbaar. In de scholen die over water beschikken, wassen de leerlingen nu veel meer spontaan de handen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Zeker in die scholen waar nog geen waterputten geïnstalleerd zijn.

Een sensibiliseringspakket voor één school met al het materiaal kost ongeveer 50 euro.


Ons project heeft 60.000 euro nodig.

Kies wat jij wil bijdragen:
Handenwas-systeem “tippy tap” : 20 euro
Sensibiliseringscampagne in 1 school : 50 euro
Bijdrage aan een toilettenblok (kost 1000 euro) : 100 euro
Bijdrage aan een waterput (kost 7000 euro) : 250 euro

Je kan in de inschrijvingsmodule aanvinken wat en hoeveel je wil schenken.


Video UNICEF

De videoclip gemaakt door UNICEF is één van de instrumenten die onze ambassadrices gebruiken bij hun sensibiliseringsacties. ‘Zingenderwijs’ worden de kinderen aangezet om regelmatig de handen te wassen met water en zeep.


‘Ecoute maman’

Met de film ‘Ecoute maman’ wil men de Beninse bevolking tonen waarom het gebruik van zuiver water zo belangrijk is. Water uit de rivier is vervuild en brengt allerlei ziektes met zich mee. In de film wordt ook uitgelegd hoe je voedingswaren hygiënisch kunt bewaren.


Meisje ambassadrice

Maak kennis met één van onze sympathieke ambassadrices. Zij legt ons uit dat een goede hygiëne belangrijk is om ziektes te voorkomen.


Toneeltje van onze ambassadrices

Vier van onze ambassadrices tonen aan de hand van een toneeltje het belang van een goede hygiëne aan. Je handen onvoldoende wassen kan leiden tot cholera! Dus beter luisteren naar de dokter in het hospitaal die haarfijn uitlegt wat je moet doen om die ziektes te voorkomen.