8 maart: Internationale Vrouwendag

De Internationale Vrouwendag, die elk jaar op 8 maart wordt gevierd, had dit jaar als thema “Voor een inclusieve digitale wereld: innovatie en technologie voor gendergelijkheid”. Een geschikte gelegenheid om stil te staan bij de stand van zaken van de digitalisering in Benin en van de toegang van de vrouwen tot de digitale technologie in het bijzonder.

Neem bijvoorbeeld de situatie in Kassouala, één van de interventiedorpen van de Stichting in Benin.

Het onderzoek dat we daar in 2022 uitvoerden als onderdeel van het voedingsproject wees uit dat iets meer dan 70 % van de vrouwen geen enkele vorm van onderwijs hadden gehad. Eén op de vijf vrouwen was naar de lagere school gegaan en één op de tien vrouwen had secundair onderwijs gevolgd. Bij de mannen hadden iets minder dan 60 % geen enkele vorm van onderwijs gehad. Iets meer dan 16 % was naar de lagere school gegaan en één op de vier mannen had secundair onderwijs gevolgd.

Aangezien onderwijs een voorwaarde is om deel uit te kunnen maken van de digitale wereld, kunnen we alleen maar vaststellen dat Benin op dat vlak nog een hele lange weg te gaan heeft.

Volgens Estelle Idani, de coördinator van de Stichting in Kassouala, is er in Kassouala geen computercentrum dat die naam waardig is. Om te scannen, typen en printen moet je 25 km reizen naar Tchaourou. Bovendien hebben er van de ongeveer 100 vrouwen met wie ze dagelijks werkt maar een tiental een Android smartphone.

En Kassouala is zeker niet de uitzondering. In de meeste dorpen waar we werken, is de situatie volledig vergelijkbaar. De vrouwen zijn dus verstoken van verschillende essentiële digitale hulpmiddelen om hun vaardigheden te ontwikkelen, toegang te krijgen tot informatie en actief deel te nemen aan de digitale samenleving. Die situatie is nefast voor de ontwikkeling en ontplooiing van de gemeenschappen.

Wanneer zal iedereen toegang hebben tot onderwijs en tot de digitale wereld ?