Niet-overdraagbare ziekten – opleiding van de projectmedewerkers

Project niet-overdraagbare ziekten (NCD’s of Noncommunicable Diseases)

Met dit project willen wij niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk terugdringen. Wereldwijd zijn die ziekten belangrijke oorzaken van vroegtijdige overlijdens, vooral dan in ontwikkelingslanden zoals Benin.

Voor dit project werken we intensief samen met onze partner Louvain Coopération. Terwijl wij ons richten op tien dorpen in de regio van Borgou, concentreert Louvain Coopération zich op de regio’s Mono, meer in het zuiden, en Atacora, meer in het noorden.

In eerste instantie wilden wij door middel van een grootschalige enquête een beeld krijgen van de kennis, de houding en het gedrag van de bevolking met betrekking tot de NCD’s. De resultaten van die enquête zullen dan worden gebruikt als “nulmeting”. Het is de bedoeling de enquête halverwege en aan het eind van het project, in 2026, te herhalen om de toegevoegde waarde van het project te beoordelen.

Na enkele maanden keurde de ethische commissie van de universiteit van Parakou het enquêteprotocol uiteindelijk goed. Voor het project werden twintig medewerkers aangeworven. Eind april kregen zij een opleiding in het CIAP, de zetel van de Stichting, door professor Emmanuel Sambiéni, docent-onderzoeker in de sociale antropologie aan de universiteit van Parakou, dokter Alassani Adébayo, arts-diabetoloog en Isséré Atcha, statisticus-demograaf en beheerder van de studiedatabank. De opleiding had betrekking op verschillende onderwerpen en concepten in verband met niet-overdraagbare én overdraagbare ziekten, de steekproefmethode, de handleiding voor de enquêteurs en de naleving van de ethische enquêtenormen.

Naast diabetes en hoge bloeddruk werden ook andere niet-overdraagbare ziekten (onder meer baarmoederhalskanker, borstkanker, prostaatkanker) en overdraagbare ziekten (bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen, Covid 19) bevraagd zodat we over de nodige gegevens beschikken om – indien nodig – maatregelen te kunnen nemen in de nabije toekomst.

Iedere projectmedewerker speelt een specifieke rol in het onderzoek: de veertien enquêteurs verzamelen informatie bij de gezinnen, de twee supervisors zien toe op de kwaliteit van de verzamelde gegevens en de drie controleurs zorgen ervoor dat de enquêteurs in de gemeenschap worden aanvaard en dat het principe van de selectie van de huishoudens en de te enquêteren doelgroepen binnen de huishoudens wordt nageleefd. Ten slotte bewerkt de databankbeheerder de door de enquêteurs op het digitale platform aangeleverde gegevens.

Uitvoering van de veldfase

Het onderzoek zelf duurde van 1 tot 8 mei 2023. Met behulp van een digitale vragenlijst verzamelden de interviewers de nodige informatie bij een dertigtal huishoudens in elk dorp. De interviewers werkten steeds in paren: de man interviewde het gezinshoofd en de vrouw de moeder. De interviewers ondervroegen ook adolescenten en jongeren tussen 15 en 24 jaar.

Het veldonderzoek is nu voltooid, en de databankbeheerder is bezig met de verwerking van de resultaten.

Foto’s tijdens de cursus

Foto’s tijdens de veldfase