De Stichting en Eclosio experimenteren met Smart-valley

Rijst is een van de hoofdbestanddelen van het Beninese dieet. In Benin wordt wel rijst verbouwd, maar de opbrengst is relatief laag. Daarom wordt een groot deel van de rijst ingevoerd, vooral vanuit Azië.

Om de rijstteelt te intensiveren op een kosteneffectieve, participatieve en duurzame manier, hebben we in samenwerking met Eclosio, de NGO van de Universiteit van Luik, de Smart-valley aanpak gelanceerd. Die innovatieve benadering is gericht op een beter beheer van het water, van de input zoals onder meer de zaden en meststoffen en van de vruchtbaarheid van de bodem in de laaglanden of bas-fonds. Zowel onze agronomen als de verschillende betrokken rijsttelers werden er grondig in opgeleid.

Experten én rijsttelers die de Smart-valley aanpak reeds toepassen, wijzen op de vele voordelen ervan, zoals een betere waterretentie op de velden en een rationeler gebruik van zaden en meststoffen.

Smart-valley is gebaseerd op een methodologie in drie fasen: het ontwerp, de ontwikkeling en de bouw van de waterbeheerinfrastructuur. Daarbij worden sociaal-economische en biofysische factoren geïntegreerd en wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de kennis van de landbouwers.

Het eerste project zal plaatsvinden in de dorpen Yéroumarou en Bouyéro, met elk een dertigtal rijsttelers. Deze dorpen zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria. Ten eerste is er laagland of bas-fonds in de regio. Ten tweede zijn de rijsstelers bereid en geëngageerd om de nieuwe aanpak uit te proberen. Een laatste belangrijk argument is dat de burgemeester van N’Dali het project volledig steunt en toestemming heeft gegeven voor het gebruik van een aantal terreinen.

Landbouwgronden voorbereiden

Het regenseizoen nadert snel. Daarom zijn onze landbouwadviseurs samen met de rijsttelers volop bezig om de plannen te maken en de gronden voor te bereiden. De terreinen kunnen nu verder ingericht en bewerkt worden.

De agro-ecologische Smart-Valley aanpak wordt momenteel in verschillende Afrikaanse landen getest.