Benefietavond ‘Dromen Durven Doen’ een groot succes

De organisatoren van de benefietavond ‘Dromen Durven Doen’ hadden gerekend op een 100-tal deelnemers, gehoopt op een 200-tal deelnemers, maar niet durven dromen dat er uiteindelijk meer dan 250 personen aanwezig zouden zijn.

Het was dan ook een mooi programma met getuigenissen van chocolatier Dominique Persoone, VRT-journaliste Loubna Khalkhali en gewezen voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy die tevens voorzitter is van de adviesraad van onze Stichting. Cellist Emiel Vertongen zorgde voor een streepje muziek. En Kathleen Cools, journaliste en talkshowhost van TERZAKE, én sinds meerdere jaren ambassadrice voor onze Stichting, leidde als perfecte gastvrouw het geheel in goede banen.

Pascale Van Assche, afgevaardigd bestuurster van de Stichting en net terug van een werkbezoek in Benin trouwens, schetste kort de historiek van de Stichting. In 1982 opgericht na het overlijden van Hubert (Hubi) Adriaens en Vinciane Van Assche, is de Stichting op veertig jaar tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde ontwikkelingspartner in Benin. Waar zij oorspronkelijk hoofdzakelijk investeerde in het domein Gezondheidszorg via het hospitaal waar Hubi actief was, is zij vandaag ook actief in de domeinen Voeding, Onderwijs & vorming, Landbouw, Agro-ecologie en last but not least Ondernemerschap. En dat laatste domein,

Ondernemerschap en dan vooral Ondernemerschap door vrouwen was nu net het thema en de rode draad van de benefietavond.

De Beninse overheid investeert wel degelijk. Het wegennet is er de laatste jaren bijvoorbeeld op vooruit gegaan. Toch blijft de steun van organisaties zoals de onze broodnodig voor de versterking van de lokale bevolking. De Stichting bekostigt al haar activiteiten met donaties van sympathisanten en specifieke projectfinancieringen. Jaarlijks gaat het over een bedrag van om en bij de 300 000 euro. Dat bedrag wordt bijna integraal (meer dan 95%) rechtstreeks geïnvesteerd in de projecten in Benin.

Dominique Persoone, befaamd chocolatier, heeft er ervaring mee. Hij bouwde samen met Prins Emmanuel de Merode enkele jaren geleden een chocoladefabriek in het Virungapark. Hun doel: de lokale cacaoboeren een eerlijke prijs geven – de laatste zes maand is de prijs die zij krijgen verdubbeld – én tewerkstelling creëren. In plaats van dure verpakkingsmachines aan te kopen, zijn er tientallen vrouwen aan de slag als inpakster. Voor de productie worden ook uitsluitend lokale ingrediënten gebruikt. Er wordt dus niets ingevoerd. Bovendien wordt de volledige opbrengst van de fabriek 100 % opnieuw ter plekke geïnvesteerd. Gevolg is dat de fabriek ondertussen ongeveer 10 maal zo groot is als bij de start en dat er stilaan aan export wordt gedacht.
Dominique wil vooral mensen aan het werk zetten. Trouwens lokaal wordt de chocolade heel goedkoop verkocht. Zo krijgen de mensen die al jaar en dag cacaobonen in hun tuin hebben staan ook de kans om – vaak voor de eerste keer in hun leven – chocolade te proeven.

Voor Herman Van Rompuy blijft de infrastructuur en de impact op de logistiek in Benin een pijn- en werkpunt. Er werd de laatste jaren vanuit de Europese Unie en Europese landen wel degelijk geïnvesteerd in infrastructuur, landbouw, onderwijs, gezondheidszorg …, maar de nood aan een degelijke infrastructuur blijft. Toch vreemd dat niet de Afrikaanse buurlanden, maar de EU de grootste handelspartner is?

Loubna Khalkhali hoopt vooral andere vrouwen te inspireren. De patriarchale samenleving is heel erg ingeworteld in Afrika. Mede om daar een antwoord op te vinden, ging ze arabistiek en islamkunde studeren. Jonge vrouwen hebben nood aan rolmodellen. Door haar werk als journaliste in een toch wel overwegende mannensector, hoopt ze daar een stuk toe bij te dragen. Tijdens een reportage die ze maakte naar aanleiding van de aardbeving in Marokko kon ze vaststellen hoe vrouwen de sterkhoudsters zijn en de lokale samenleving in de verwoeste dorpen draaiende houden.

Ook Dominique Persoone merkt een grote veerkracht bij de vrouwen die in de chocoladefabriek werken. Velen zijn weduwen van verongelukte of vermoorde parkwachters, met heel veel kinderen en toch blijven ze positief.

Emancipatie, vrouwenrechten, gelijkheid zijn uiteraard belangrijk en moeten zonder twijfel gepromoot worden, maar toch is een zekere nederigheid op zijn plaats, licht Herman Van Rompuy toe. Ook bij ons is het stemrecht voor vrouwen pas ingevoerd in 1948. En tot begin jaren ’60 mochten vrouwen die in het onderwijs werkten niet getrouwd zijn.

Volgens hem kan er geen economische voorspoed komen voor Afrika zolang de bevolkingsgroei niet afgeremd wordt. Vandaag telt het Afrikaanse continent 1,2 miljard inwoners. Als de bevolkingsgroei zich verder zet zoals vandaag, zijn er tegen het einde van deze eeuw 4 miljard inwoners. Afrika heeft daarnaast het meest te lijden onder de opwarming van de aarde. Vandaag is het reeds het armste continent (inkomen per inwoner), maar met een grote grondstoffenvoorraad. En dat laatste maakt van Afrika een gegeerd continent. De nodige politieke stabiliteit ontbreekt echter in de meeste Afrikaanse landen. Benin vormt daar gelukkig een uitzondering op met een president die zich de ontwikkeling van het land echt aantrekt.

Dominique Persoone gelooft vooral in het tastbare. Concrete resultaten motiveren. Hij is nu recent ook een school gestart waar vrouwen en mannen een vak kunnen leren.

Herman Van Rompuy woonde als kind één jaar in Belgisch Congo en later leerde hij er – in het vliegtuig boven het Victoriameer weliswaar – zijn echtgenote kennen. Hij heeft dus altijd een zekere band met Afrika gehad en twijfelde geen seconde toen Pascale hem vroeg om voorzitter van de adviesraad te worden. Van zijn bezoeken aan Afrika onthoudt hij vooral het enthousiasme en de levensvreugde van de mensen. Voor hen wil hij zich blijven engageren.

Loubna Khalkhali vindt het hartverwarmend dat initiatieven zoals de benefietavond plaatsvinden. Er gebeuren vandaag zoveel verschrikkelijke zaken en dan stel je vast dat er nog veel mensen zijn die iets goeds willen doen.

Als kers op de taart kregen de aanwezigen in ‘sneakpreview’ een fragment te zien van de film van Andreas Jansen van 28VISUALS over het bezoek van Ian Thomas aan de projecten van onze Stichting.

De benefietavond leverde maar liefst 13 445 euro op, een bedrag dat integraal geïnvesteerd zal worden in onze projecten ter bevordering van vrouwelijk ondernemerschap.

Met dank aan de giften van alle sympathisanten en de talrijke sponsors: Vandemoortele, Ritchie, Van der Poorten, UCLL Hogeschool, Elsen Kaasambacht, Portal Azenha, Dormaal Farm Brewery en 28VISUALS.

En tot slot heel veel dank aan Bernadette Abts, Kathleen Cools, Peter Janssen en Neal Van Loock die de organisatie van de avond op zich namen.

Bekijk ook de sfeerbeelden van deze avond in de fotogalerij.