Betere elektriciteit in Benin met steun van de Provincie Vlaams Brabant

Om een doeltreffend, toegankelijk en duurzaam energiebeheer in de lokale dorpen te promoten, sensibiliseert de Stichting Hubi & Vinciane in samenwerking met Humasol VZW de lokale bevolking over de haalbaarheid van zonne-energie installaties.

In dit kader en met hulp van de subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant werden in 2016 installaties voorzien in het dorp Dourbé en in het opleidingscentrum Ferme de Sokounon. In 2017 werden bijkomend zonnekiosken geïnstalleerd in twee dorpen in het departement Borgou (Boko / Borro en Sokounon), werd de installatie van Dourbé uitgebreid en werden de installaties van 2016 onderhouden en geoptimaliseerd. Zoals in 2016 werd ook nu in 2017 een actieve participatie van de lokale bevolking opgezet, om de duurzaamheid van het project en de installaties te waarborgen.

De projecten werden voorbereid en ter plaatse uitgevoerd door ingenieursstudenten als deel van hun stage, met ondersteuning van Humasol VZW. De Stichting H&V zorgde voor de ondersteuning in Benin via hun lokale medewerkers en faciliteerde de contacten met de lokale bevolking.

Dit project kadert in het ‘PV aux villages’ concept van Humasol vzw waarbij in een dorp een gemeenschappelijke PV-installatie wordt voorzien.  Hierdoor kunnen kinderen ’s avonds beter hun schoolwerk maken en wordt de energievoorziening voor de lokale ambachtslui bevordert (energie voor naaimachines, voor een lokale meubelmaker, …).

Aangezien de kost voor de zonne-energie bovendien lager is dan het traditionele gebruik van olielampen, hebben deze projecten ook een effect in de armoedebestrijding.

De initiële installatie wordt gefinancierd door de Stichting Hubi & Vinciane en Humasol, maar tegelijkertijd wordt een socio-economisch project in de  dorpen opgezet, zodat de lokale bewoners met eigen middelen de installaties gezamenlijk kunnen onderhouden en uitbreiden. Hiervoor betalen de lokale bewoners elke maand een vast bedrag per lamp.