Bijeenkomst van de technische en financiële partners werkzaam in Borgou

Association pour le Développement des Communes de Borgou
Groepsfoto met Marcienne Houenou, onze directerice in Benin, vierde van rechts.

Op donderdag 9 juni 2022 organiseerde de Association pour le Développement des Communes de Borgou (ADECOB) een bijeenkomst voor alle uitvoerend secretarissen én alle technische en financiële partners (TFP’s) actief in de regio Borgou. Onze Stichting, met activiteiten in drie gemeenten van de regio Borgou, ging graag in op het initiatief. Doel van de samenkomst was om de secretarissen kennis te laten maken met de verschillende TFP’s. Na de verwelkoming en de voorstelling van de deelnemers, ging de informatiebeurs van start. Op de beurs stelden de verschillende partners hun organisatie, projecten en activiteiten voor.

Aan de stand van onze Stichting lichtten Marcienne Houenou, de directrice van onze Stichting, Eric Dossou Gbété, verantwoordelijke van het voedingsprogramma, en Chams-Dine Baguiri, hoofd communicatie, de werking van onze Stichting aan de bezoekers toe. Zij gaven meer uitleg over de oorsprong, de verschillende actieterreinen, de activiteiten en de realisaties van onze Stichting. De uitvoerend secretarissen, het ADCECOB-personeel, de burgemeesters van de andere gemeenten van Borgou en enkele andere nieuwsgierigen luisterden met veel belangstelling. De uiteenzetting van Marcienne, Eric en Chams-Dine overtuigde hen duidelijk van onze toegevoegde waarde.

Een aantal aanwezigen bevestigden dat de Stichting een belangrijke organisatie is voor Borgou. Onder meer Lazare Bagré, coördinator van het Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation au Bénin (PAGEDA) van de NGO Sia N’Son, benadrukte dat onze Stichting uitstekend werk verricht: “De strijd tegen ondervoeding, de sensibiliseringscampagnes op de scholen inzake menstruele hygiëne en hygiëne in het algemeen zijn initiatieven die ik alleen maar kan toejuichen. Hoed af voor de Stichting. Ik vraag ook of ze haar acties kan uitbreiden naar andere gemeenten in Borgou.

Ook de burgemeesters van de gemeenten van Borgou waar de Stichting (nog) niet actief is, sloten zich aan bij de vraag om onze actieradius uit te breiden.

Association pour le Développement des Communes de Borgou
Marcienne, onze directrice (midden), spreekt de bezoekers toe

Marcienne vond de bijeenkomst een belangrijke nieuwe ervaring voor onze NGO: “Dankzij deze bijeenkomst hebben we nu meer naamsbekendheid. Dit is de eerste keer dat we aan zo’n activiteit deelnemen. Het was heel goed omdat we in contact konden komen met andere NGO-leiders die op dezelfde terreinen werkzaam zijn. We hebben zeer veel opgestoken van elkaar. En we hebben ook kennisgemaakt met de uitvoerend secretarissen van de gemeenten in ons interventiegebied.

Bassarou Mama, verantwoordelijke voor het programma duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bij ADECOB, vroeg uitdrukkelijk aan Marcienne om hem op de hoogte te brengen van onze acties.

Opgericht in 2008, heeft het ADECOB haar positie in het verenigingslandschap van de regio, en zelfs van Benin in zijn geheel, steeds verder versterkt. Sinds 2010 is haar impact op de sociaaleconomische context van de regio bijzonder groot. Dankzij de talrijke acties die zij op politiek, economisch en sociaal niveau onderneemt, is zij erin geslaagd zich vandaag de dag te positioneren als een van de belangrijkste institutionele actoren.