Opleiding natuurlijke geboortebeperking voor de animatrices van de Stichting

animatrices van de Stichting
Familiefoto van dr. Felix Küchler, zijn assistente en de vrouwen van het plaatselijke stichtingsteam

De animatrices van onze Stichting volgden van 1 tot en met 3 juni een opleiding over natuurlijke anticonceptie. We schakelden hiervoor Dr Félix Küchler in, een specialist op het vlak van natuurlijke gezinsplanning. Hij leerde de animatrices hoe ze hun menstuatiecyclus kunnen monitoren. Het doel is dat zij – door zelf te experimenteren – die methode onder de knie krijgen zodat zij ze op hun beurt aan andere vrouwen kunnen aanleren. Veel vrouwen weigeren immers medische anticonceptie te nemen. Voor hen is de natuurlijke anticonceptiemethode op basis van de monitoring van de menstruatiecyclus een goed alternatief.

Het belang van geboortespreiding staat vandaag buiten kijf, maar het gebruik van voorbehoedsmiddelen is nog steeds erg laag in Benin. Volgens de ramingen van 2021, uitgevoerd in het kader van het nationale actieplan voor gezinsplanning in Benin 2019-2023, past slechts 18,8% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd gezinsplanning toe.

Er bestaan verschillende methoden van natuurlijke geboortebeperking. De meest wijdverspreide met wetenschappelijk bewezen resultaten is de methode gebaseerd op de monitoring van de samenstelling van het baarmoederhalsslijm. Dr. Felix Küchler en zijn assistente, Maimouna Soumanou, leerden de vrouwen hoe ze aan de hand van die methode zicht krijgen op hun vruchtbare en niet-vruchtbare perioden en hoe ze ongewenste zwangerschappen kunnen vermijden.

Dr Félix Küchler

Natuurlijke gezinsplanning is uiteraard een zaak voor de vrouw én voor de man. Voor beiden is het belangrijk dat de vrouw weet hoe ze vruchtbaarheidssignalen kan vaststellen .
De animatrices zullen nu zelf experimenteren en leren hoe ze de aan de hand van de samenstelling van het baarmoedersslijm de vruchtbare perioden kunnen bepalen. Binnen vier à zes maanden wordt een follow-up meeting ingepland waarna ze als trainer gecertificeerd zullen worden.

Enkele reacties van de animatrices

animatrices van de Stichting

Rosaline Worou begrijpt nu dat je zwangerschappen ook kunt spreiden zonder moderne voorbehoedsmiddelen of middelen die in het ziekenhuis of in een gezondheidscentrum worden voorgeschreven. Zij beseft dat je je menstruatiecyclus goed moet opvolgen om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

animatrices van de Stichting

Fadinath Orou is tevreden over de opleiding. Met de natuurlijke anticonceptiemethode kun je bepalen wanneer en hoe vaak je zwanger wenst te worden. En dat zonder financiële investering in voorbehoedsmiddelen.

animatrices van de Stichting

Safiatou Moussa stelde de opleiding op prijs. Zij is van plan de natuurlijke anticonceptiemethode bij zichzelf toe te passen en zo de symptomen in de loop van haar cyclus beter te herkennen. Zij wil er zoveel mogelijk over weten. Dat zal haar helpen om andere vrouwen ervan te overtuigen om dezelfde methode toe te passen.

De opleiding werd gefinancierd door het consortium Fertilité responsable, een vereniging in oprichting die een twaalftal NGO’s, actief in de bevordering van natuurlijke geboorteregeling, groepeert.