Morelle Capochichi, gynecologe-verloskundige en hoofdarts van Saint-Jean-de-Dieu in Boko.

Morelle Capochichi

Kunt u het ziekenhuis kort beschrijven?

Het ziekenhuis Saint-Jean-de-Dieu in Boko is eigendom van het aartsbisdom van Parakou. Het werd opgericht in 1966 en is een non-profit, katholiek ziekenhuis. Het biedt kwaliteitsgezondheidszorg aan de bevolking van Parakou, N’Dali en het omliggende gebied. In 2000 werd het ziekenhuis door de Beninse regering tot zoneziekenhuis verklaard.

Het heeft verschillende afdelingen, zoals de afdeling spoedeisende medische en chirurgische hulp, de afdeling interne geneeskunde, de afdeling kindergeneeskunde, de afdeling biomedische analyse, de afdeling medische beeldvorming en fysiotherapie, de afdeling verloskunde en gynaecologie en alle financiële, administratieve, economische en boekhoudkundige ondersteunende diensten.

Materniteit

Hoe werkt de materniteit vandaag? Hoeveel vrouwen worden er gemiddeld per dag/per week/per maand behandeld?

Sinds 2019 werkt de afdeling verloskunde en gynaecologie met een team van twee gynaecologen-verloskundigen, drie huisartsen, dertien door de staat gediplomeerde vroedvrouwen, zes verpleegkundigen en acht zorgkundigen. De afdeling beschikt over een verloskamer met drie verlostafels, een ontsluitingskamer met twee bedden en een intensive care kamer met twee bedden. Wij beschikken ook over een kamer voor verloskundige spoedgevallen met een onderzoekstafel en twee grote slaapzalen met elk tien bedden. Wij ontvangen gemiddeld 14 patiënten per dag, waaronder 7 bevallingen, met een gemiddelde verblijfsduur van drie dagen. Meestal verblijven er een 35-tal vrouwen op de afdeling terwijl er maar 22 bedden zijn.

Om welke behandelingen of ingrepen gaat het hoofdzakelijk?

De afdeling verloskunde en gynaecologie van het St John of God Ziekenhuis in Boko biedt de volgende diensten aan

  • prenatale, gynaecologische en postnatale consultaties.
  • begeleiding van zwangerschapswensen en behandeling van vruchtbaarheidsproblemen
  • uitvoering van eenvoudige en gecompliceerde bevallingen en keizersneden
  • gynaecologische ingrepen zoals hysterectomie, myoom- en vleesboombehandeling, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, cysten in de eierstokken
  • Wat zijn de belangrijkste problemen en knelpunten waarmee artsen/verpleegkundigen/patiënten worden geconfronteerd?

De problemen zijn divers. Eerst en vooral is de afdeling veel te klein. De bezettingsgraad van de bedden bedraagt ongeveer 136 of zelfs 140%. Wij stellen ook vast dat zwangere vrouwen niet regelmatig naar ons komen voor de follow-up van hun zwangerschap. Meestal komen ze – vanwege de kosten – alleen in noodgevallen. Een hoog percentage voortijdige bevallingen is daar het gevolg van. We hebben ook te weinig specialisten om vrouwen de juiste behandeling te geven. Een derde van onze patiënten werd immers naar ons doorverwezen vanuit perifere gezondheidscentra. Een ander probleem is het grote personeelsverloop bij het overheidspersoneel als gevolg van overplaatsingen. Dat betekent dat we mensen steeds opnieuw moeten opleiden.

Hoe gaat de nieuwe kraamafdeling werken? Hoe zullen de problemen van vandaag worden weggewerkt?

Onze wens is dat de nieuwe kraamafdeling ten minste vijftig bedden krijgt, zodat we over vijf tot tien jaar niet met dezelfde problemen te maken krijgen. Het zou ook ideaal zijn om binnen die dienst een neonatologie-eenheid te hebben, zodat de pasgeborenen niet naar pediatrie moeten gebracht worden waar wij momenteel onze neonatologie-eenheid hebben. Idealiter hebben we ook een operatiekamer in de kraamafdeling.

Nog een laatste woord

Ik neem graag van de gelegenheid gebruik om de Stichting Hubi & Vinciane te danken voor haar onvoorwaardelijke steun aan ons hospitaal. Ik bedank nu ook al de mensen die ons zullen helpen met de bouw van deze nieuwe kraamafdeling.

Chams-Dine Baguiri, communicatiemedewerker in Benin.


Bouw mee aan de nieuwe materniteit voor het hospitaal van Saint-Jean-de-Dieu in Boko.

Materniteit Boko
  • 3 echografieën : 20 euro
  • het uitvoeren van 1 bevalling : 50 euro
  • bijdrage voor de aankoop van een couveuse : 100 euro
  • bijdrage aan de bouw van de materniteit : 250 euro

Doneer

Of doe een storting op rekening BE14 7865 8929 4683 van de Stichting Hubi & Vinciane met als mededeling “nieuwe materniteit + jouw naam“.