Boekenpakketten aan 4 secundaire scholen

De schenking van grote boekenpaketten op 31 oktober 2018 aan vier colleges kadert in het scholenprogramma van de stichting en dient voor de inrichting van bibliotheken. Het betreft de secundaire scholen van Kassouala en Papanè gelegen in de gemeente Tchaourou en van Komiguéa en Boko in de gemeente N’Dali. De meeste schoolkinderen hebben geen mogelijkheid om boeken te lezen, bibliotheken zijn er immers niet en boeken zelf aankopen valt buiten het familiale budget.

Overhandiging van de boeken aan de scholen tijdens een officiële ceremonie.

Inderdaad, een groot probleem in het onderwijs in Benin vandaag is het gebrek aan of de afwezigheid van lees-en schoolboeken in scholen en bibliotheken, wat studeren moeilijk maakt en leidt tot een grote toename aan voortijdige schoolverlaters en zittenblijvers in het secundaire onderwijs. Dit is des te nijpender voor meisjes, waarvan enkel een minderheid van degenen die naar het secundair kunnen gaan – amper één op acht scholieren in het secundair is een meisje – het laatste jaar halen. Ondanks de inzet van de staat om de toegang tot het onderwijs te vergemakkelijken en zelfs gratis te maken, zijn de beperkte financiële middelen een rem voor de realisatie ervan. Door deze schenking wil de Stichting de jongeren stimuleren om te lezen en zo het aantal voortijdige schoolverlaters te doen dalen.

De lokale autoriteiten en de tal van aanwezigen op de ceremonie.

De overdracht van de pakketten vond plaats tijdens een ceremonie waar veel lokale autoriteiten aanwezig waren zoals de provinciegouverneur, de burgemeester van N’Dali, de vroegere deputé van het departement Borgou, de directeur van het onderwijsdepartement en de plaatselijke koningen, naast een 300 tal leerlingen en honderden ouders, een 50 tal leerkrachten en de nationale televisieomroep TV ORTB getuigt van het belang ervan.

De ceremonie werd opgevrolijkt met traditionele dansen

Nadat de provincie gouverneur een korte samenvatting gaf van de activiteiten van de stichting, bedankte hij haar niet alleen voor het gebaar van deze dag, maar ook voor al haar activiteiten die passen in de visie van de Beninese regering. Vervolgens moedigde hij de stichting aan om op deze manier verder te doen. De directrice vergezeld van de administrateur en een sterke afvaardiging namen ook deel aan deze kleurrijke ceremonie, die opgefleurd werd met traditionele dansen.

Een woord van dank van de begunstigde scholen.

De provinciegouverneur besluit met: “Leve de Stichting H&V, leve de opleiding van meisjes als ambassadeur voor een gezonde voeding, leve een Benin met 0% ondervoeding.”

Antoinette Chabi