De Global Grant Rotary Foundation goedgekeurd!

Op 4 mei keurde de Rotary Foundation (Evanston, USA) de Global Grant van het project ‘Zuiver water voor Scholen’ goed. Dat project is een initiatief van de Rotaryclub Leuven-Rotselaar, die in 2010 ook al een Global Grant gefinancierd kreeg voor onze Stichting en meer bepaald voor ons rijstproject. De toekenning van die Grant was de cruciale hefboom die we toen nodig hadden om ons landbouwprogramma te kunnen opstarten.

Rotary Leuven Rotselaar

Het waterproject gefinancierd door de Global Grant zal de volgende twaalf maanden in totaal zes waterputten installeren in lagere scholen in de regio waar we als Stichting actief zijn. Er zullen ook sensibiliseringssessies opgezet worden rond hygiëne en waterrecyclage. En er worden bijkomende schooltuinen aangelegd. We zullen nauw samenwerken met een aantal leden van de Rotaryclub in Parakou die elk een specifieke taak in het project zullen opnemen.

We danken heel expliciet alle rotariërs van Rotaryclub Leuven Rotselaar voor hun engagement. Onze speciale dank gaat uit naar Thierry Monteyne, Rotary Officer van de Leuvense club, voor zijn niet-aflatende professionele aanpak, en ook naar voorzitter Jos Bollen en naar Leo Aerden, voorzitter van de commissie Dienst aan Gemeenschap, voor hun steun aan dit project. En tot slot danken we ook alle rotariërs in Benin met wie de Stichting contacten heeft, voor hun advies en hun enthousiaste samenwerking.

Dankzij de Global Grant én de opbrengst van onze eindejaaractie ‘Bijbenen voor Benin’ kunnen we dit jaar nog een heel aantal van de vijftig basis- en acht secundaire scholen waar we ondertussen mee samenwerken van drinkbaar water, sanitaire installaties én moestuinen voorzien.