Financieel Verslag – 2020

De inkomsten

De Stichting sloot het jaar af met 286.000 euro aan ontvangen giften. Een groot bedrag hiervan was afkomstig van onze partners zoals Materialise, Stichting Gillès, het Fonds Paula Vandewatering en Fonds Amélie en Elisabeth. Ook konden we rekenen op bijdragen van openbare besturen, privé personen en bedrijven. Gezien de coronacrisis konden serviceclubs en scholen geen fondsenwervende activiteiten organiseren, maar hadden we wel een mooie opbrengst van ons virtueel sportief event ‘Bijbenen voor Benin’.

Evolutie van de giften 2020

De bestedingen

Uitgaven 2020

Bij de uitgaven vertegenwoordigen de beheerskosten in België slechts 3,17% van de inkomsten.

De bestedingen voor het Beninse team, inclusief de lonen, de specifieke werkingsmiddelen en de uitgaven voor het onderhoud van het gebouw, waren 47.583 euro. In dit uitzonderlijke jaar waarin alles moeizaam verliep, werd veel waardevol medisch, informatica- en educatief materiaal aangeboden, waaronder drie ziekenwagens, twee RX-toestellen, een mobiel dispensarium in uitstekende staat, personal computers, laptops en servers. De transport- en logistieke kosten om dat alles te verschepen, bedroegen 26.673 euro.

De twee hospitalen, Saint-Martin in Papané en Saint-Jean-de-Dieu in Boko, investeerden hun jaarlijkse toelagen van 25.000 euro. Saint-Martin zette ook een overdracht van voorgaande jaren in om de bouwwerken aan o.a. het chirurgische blok af te werken. Saint-Jean-de-Dieu startte er de bouw van de recovery mee op. De nieuwe investeringspost in de resultatenrekening, ‘ondersteuning ziekenhuizen AMCES’, bedraagt 25.328 euro. Hij staat voor de ondersteuning van de hospitalen die tot het netwerk van AMCES behoren via een opleidingsprogramma en de verdeling van heel divers en kwaliteitsvol medisch materiaalAMCES vertegenwoordigt als overkoepelende organisatie 17 private Beninse ziekenhuizen. Ook onze twee hospitalen maken deel uit van het AMCES netwerk.

De bouwwerken aan het zeer onderkomen dispensarium van Kassoula vorderden goed (34.000 euro). De bijdrage in het meerjarenlandbouwprogramma met Eclosio bedroeg 34.770 euro en de activiteiten bij CAMFP werden hervat (9.818 euro). Voor het bananenproject in 24 dorpen werd dit jaar in totaal 20.700 euro besteed. De opleidingsboerderij Ferme de Sokounon, partner van de Stichting, kon dit jaar voor hun talrijke stagiaires een degelijklogement bouwen voor een bedrag van 18.817 euro. Er werd 28.121 euro uitgegeven in het malnutritieproject voor sensibilisering, opsporing en verzorging van ondervoede kinderen. In het luik onderwijs werd 4.467 euro besteed in het PFAN project om meisjes op school te steunen en 12.567 euro in het kader van Summerschool en de bijhorende studiebeurzen voor Beninse jongeren.

Ten slotte besliste de Stichting om in volle coronacrisis solidariteit te tonen met de gehele Beninse bevolking en in het nationale fonds een donatie te storten van 1.905 euro.

Het resultaat

Het totaal aan uitgaven bedroeg 347.125 euro waardoor de Stichting een verlies voor 2020 noteerde van 15.334 euro dat we aanzuiveren met onze reserves van de afgelopen jaren. Zelfs na deze opname uit de reserves is het vermogen van de Stichting ruim voldoende om de continuïteit van de genomen engagementen na te komen.

Financieel Verslag – 2019

De Stichting heeft 2019 succesvol afgesloten met 310.000 euro aan inkomsten.

Financieel Verslag – 2018

De inkomsten – de bestedingen – het resultaat

Financieel Verslag – 2017

In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen

Financieel Verslag – 2016

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma