De strijd tegen ondervoeding via een multisectoriële aanpak

De Stichting Hubi en Vinciane bewijst haar waarde.

Ondervoeding is een van de grote problemen die ontwikkelingslanden blijft teisteren, ondanks de vele inspanningen om ze uit te roeien. Ze ligt aan de basis van meer dan 45% van de sterfgevallen van kinderen van 0-6 jaar. In Benin heeft 32% van de kindpopulatie onder de 5 jaar last van groeivertraging. Ook zijn 5% van de kinderen uitgemergeld. Bovendien zijn zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven een ander doelwit voor ondervoeding, omdat bijna 58% van de vrouwen in de leeftijd van 15 tot 49 jaar bloedarmoede heeft.

De complexiteit van de onmiddellijke en onderliggende oorzaken van ondervoeding is een van de redenen waarom het moeilijk is om deze aandoening uit te roeien. Ze raakt immers verschillende sectoren tegelijkertijd. Het is dan ook noodzakelijk om een synergie van maatregelen tussen de verschillende betrokken sectoren tot stand te brengen.

De Stichting Hubi en Vinciane voert al enkele jaren een synergie uit tussen de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en landbouw voor een effectieve bestrijding van ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Via de landbouwsector zijn verschillende projecten opgestart om de voedselzekerheid voor de bevolking aan de basis en de empowerment van vrouwen te garanderen. In partnerscholen en universiteiten zijn schooltuinen aangelegd om de consumptie van groenten en fruit bij de leerlingen te bevorderen en om de levering van groenten en fruit aan kantines en andere voedselverstrekkers in de gemeenschap te vergemakkelijken.

In de gezondheidssector worden verschillende activiteiten uitgevoerd via voedingsprojecten. In de interventiedorpen zijn verschillende screeningscampagnes voor acute ondervoeding uitgevoerd. Ondervoede kinderen die tijdens deze campagnes worden opgespoord, worden gratis verzorgd op verschillende niveaus van de gezondheidspiramide, afhankelijk van de acuutheid van hun ondervoeding. Er worden regelmatig voedingsvoorlichtingen en kookdemonstratiesessies georganiseerd binnen de gemeenschap om hen te helpen hun maaltijden te bereiden met het beschikbare voedsel. Leerlingen worden ook bewust gemaakt van de voordelen van een gezonde en evenwichtige voeding.

In de onderwijssector zijn, naast de transversale acties van andere sectoren, de drinkwatervoorziening en de hygiëne-infrastructuur gebouwd om de hygiëne en de sanitaire voorzieningen op de leerplaatsen te vergemakkelijken.