Gewenst moederschap – het actieplan van de Stichting

Bekijk ook de video op het einde van deze pagina

Het belang van gezinsplanning kan niet genoeg worden benadrukt. Jonge vrouwen die zwanger worden, stoppen met hun studies met alle gevolgen voor hun toekomstige ontwikkeling en onafhankelijkheid. Vrouwen die snel opeenvolgende zwangerschappen hebben, kunnen niet voldoende herstellen en brengen hun eigen gezondheid in gevaar. De zorg voor een kroostrijk gezin eist ook zijn tol, zowel lichamelijk als financieel. Gezinsplanning kan die problemen oplossen door gewenst moeder- en vaderschap mogelijk te maken. De Stichting steunt daarom volledig het initiatief van Dr. Felix Küchler, specialist op het gebied van natuurlijke gezinsplanning.

Train-the-trainer

Begin juni 2022 volgden de 13 sociaal assistenten van de Stichting een eerste vorming bij Dr. Felix Küchler en zijn team. Hij leerde hen hun maandelijkse menstruatiecyclus te begrijpen en hun vruchtbare en onvruchtbare periode te herkennen aan de hand van de samenstelling van hun baarmoederhalsslijm. Het is daarom belangrijk die samenstelling systematisch te controleren. Na die eerste training die de sociaal assistenten vertrouwd maakte met de natuurlijke geboorteplanningsmethode, stuurde Dr. Felix Küchler hen naar huis met huiswerk. Hij vroeg hen om gedurende zes maanden op hun eigen lichaam te oefenen, zodat ze zich de methode eigen konden maken om ze vervolgens aan andere vrouwen aan te leren.

Eind januari 2023 was het dan zover. Dr. Felix Küchler bracht de assistenten weer bij elkaar voor een opvolgtraining. Drie dagen lang wisselden ze ervaringen uit en kregen ze alle gelegenheid om bijkomende vragen te stellen. Ook kregen ze communicatietips en -advies over hoe ze het onderwerp gezinsplanning of gewenst moeder- en vaderschap kunnen aankaarten bij de plaatselijke bevolking in het algemeen en bij echtparen in het bijzonder. Het is immers belangrijk dat vrouwen én mannen het belang van gezinsplanning inzien. Door middel van rollenspelen leerden ze ook andere vrouwen hun vruchtbare periode te herkennen.
Vandaag zijn de assistenten al bezig om de techniek in de dorpen te promoten.

Informatiesessie voor vertegenwoordigers van verschillende NGO’s

Familiefoto met NGO-vertegenwoordigers aan het einde van de informatiesessie

Marcienne Houenou, directrice van de Stichting in Benin, nam deel aan een door Dr. Felix Küchler georganiseerde infosessie voor een twintigtal verschillende NGO’s. De Stichting hoeft zelf niet meer overtuigd te worden van het nut en de werking van de methode, maar wilde door haar aanwezigheid andere NGO’s motiveren om het programma ook te steunen.

Dr. Küchler was in ieder geval tevreden. Hij vond dat hij erin geslaagd was de NGO’s te overtuigen van de toegevoegde waarde van de methode. Het is een volledig natuurlijke methode, gratis en daarom voor iedereen toegankelijk. Hij kon ook verwijzen naar zijn ervaring met de methode: hij en zijn team promoten de methode immers al acht jaar in de Atacora.

Een vertegenwoordigster van een van de NGO’s bevestigde dat de infosessie een succes was. Volgens haar wordt er wel vaak over geboorteplanning gesproken, maar dan over de gemedicaliseerde vorm. Ze heeft nu geleerd dat er ook een volledig natuurlijke methode bestaat, zonder bijwerkingen en toegankelijk voor iedereen.