Donaties: broodnodig voor de Stichting en fiscaal interessant voor de schenkers

Als Stichting bekostigen wij al onze activiteiten met specifieke projectfinancieringen en schenkingen van particulieren en bedrijven

Heb je al geschonken? Dan willen we je daar samen met ons team in Benin heel erg voor bedanken.
Als je meer dan 40 euro geschonken hebt, zal je daar binnenkort een fiscaal attest voor ontvangen. Voor elke gift van minstens 40 euro geniet je immers van een belastingvermindering van 45 %! Heb je nog niet geschonken? Dan kan dat nog steeds op ons rekeningnummer BE14 7865 8929 4683.

Opgelet! Voor giften vanaf 2024 hebben wij je rijksregisternummer nodig om een fiscaal attest te kunnen opmaken. Vergeet het niet te vermelden in de mededeling bij je betaling.

Het voorbije jaar ontvingen wij ook een legaat. Op legaten moeten wij, als Stichting van Openbaar Nut, 0% erfbelasting betalen. Het nalatenschap kunnen wij dus integraal investeren in onze projecten. Legaten blijven dus uiteraard meer dan welkom.

Duolegaten zijn voor ons minder interessant geworden tenzij de schenker in het Brussels of Waals Gewest woont. In Vlaanderen heeft de overheid het fiscale voordeel van het duolegaat weggenomen zodat het voor ons als Stichting financieel niet meer haalbaar is om nog duolegaten te aanvaarden.

Heb je ons in een duolegaat opgenomen in je testament? Denk er dan aan om dat tijdig te herbekijken.