We geven het woord aan Euloge, onze coördinator ter plaatse

Papanédorp waar ik geboren ben op 25 augustus 1981 ligt in het departement Borgou in Benin. Met mijn einddiploma secundair onderwijs op zak heb ik me in 2001 kunnen inschrijven aan de universiteit van Parakou aan de faculteit Economische wetenschappen waar ik vervolgens m’n hoger diploma heb behaald in Financiën en Boekhouden.

Vanaf 2005 ben ik tewerkgesteld in de Stichting Hubi en Vinciane als verantwoordelijke voor de opvolging van de programma’s onderwijs en landbouw. Tegelijk heb ik m’n opleiding verdergezet waardoor ik een Master in Projectmanagement kon behalen, opnieuw aan de universiteit van Parakou.Vandaag ben ik fier te kunnen zeggen dat ik voor de SHV werk als coördinator en aldus betrokken ben bij heel wat sociale en duurzame projecten van streekontwikkeling.

Erg vroeg al op deze dinsdagmorgen,  na mijn familiale verplichtingen, kom ik toe in mijn kantoortje en geef me met veel plezier over aan m’n dagtaken, Zoals daags voordien gepland, start ik met het doornemen van m’n mailverkeer. Op basis van de hoogdringendheid van de berichten geef ik medewerkers instructies om gegevens of informatie te verzamelen die me toelaten de nodige acties te coördineren. In dit geval telefoneer ik met de directrice van het hospitaal van Papané om een afspraak te maken voor een gesprek waarin we nog eens tot in het detail alle aspecten zullen doornemen van de programma’s ‘Garde malade’ en ‘ondervoeding’. Vervolgens maken we met de burgemeester van Tchaourou een afspraak over een partnerschap in verband met een zonnekiosk.

In de late voormiddag hebben we een driehoeksgesprek met de gemeente Tchaourou en een vertegenwoordiger van het  CAMPF (Centre des Arts et Métiers de la Femme de Parakou).  Op de agenda: de evaluatie van de voorbije initiatieven en het bijsturen van de planning voor de volgende activiteiten en de benodigdheden daarvoor, zowel materieel als personeel.

Meteen na de middagpauze, stort ik me op het  aanbestedingsdossier voor de bouw van een opslagplaats in Maréborou. Nadat ik alle dossiers technisch en financieel heb geanalyseerd, kan ik een kandidaat voordragen voor de uitvoering van het werk.

Rest me nog een overleg met de landbouwtechniekers op basis van de definitieve resultaten van nauwkeurig verzamelde statistieken over de oogst van soja, rijst en arachide en dus van de impact van onze acties.

Met deze vergadering sluiten we de werkzaamheden af van deze mooie doordeweekse dag.