“Farmer Field Schools” voor een betere landbouw

Farmer Field Schools

In een land als Benin, waar veel mensen enkel en alleen leven van landbouw, is het uitermate belangrijk om de landbouwtechnieken stelselmatig op te volgen en bij te sturen om zo de oogsten te optimaliseren.

Cijfers van het Institut National de Statistiques et de Démographie (INSTaD) van Benin en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bevestigen dat meer dan 70% van de Beninse bevolking voor zijn inkomen afhankelijk is van de landbouw. Diezelfde statistieken tonen aan dat de landbouw meer dan 32% bedraagt van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Om de productiviteit van die landbouw te verhogen heeft Stichting Hubi & Vinciane het initiatief genomen om via “Farmer Field Schools” samen met de lokale boeren nieuwe, minder gekende productiemethoden te ontwikkelen.

Voor de veldscholen (Field Schools) bakenen de landbouwkundigen van onze Stichting een kleine oppervlakte van het terrein van de boeren af. Op die kleine oppervlakte passen ze voor dezelfde gewassen andere technieken toe en delen die kennis en ervaringen met de boer-eigenaar, maar ook met andere boeren van omliggende percelen.

Niet alleen de oogst zelf, maar ook de eventuele moeilijkheden en gevolgen van de toegepaste technieken worden met elkaar vergeleken. Op die manier ervaren de boeren in de praktijk welke technieken het meest rendabel zijn.

In 2023 hebben we in drie dorpen in N’dali met een boerenveldschool gewerkt.

In de velden van Smart Valley, een ander project van de Stichting, probeerden onze landbouwkundigen een aantal rijstplantechnieken uit waaronder direct zaaien en zaaien in een zaaibed en vervolgens verplanten. Het resultaat van de nieuwe technieken bleek veel beter te zijn dan wat de boeren altijd al hadden toegepast.

In een ander dorp hebben onze adviseurs in de veldscholen geëxperimenteerd met linzenzaad. Ook daar waren de resultaten veel beter dan bij de traditionele technieken.

Voor ons moestuinenproject hebben we nieuwe methoden uitgeprobeerd om insectenplagen te bestrijden. Met behulp van natuurlijke processen zijn onze landbouwkundigen erin geslaagd om meer dan 90% van de nematoden te elimineren en de gewassen op een gezonde manier – zonder pesticiden – te bewaren.