Orthopedische missie in Boko: een sprankeltje hoop voor vele kinderen

Van 8 tot 14 november 2023 kwam Tom Mulier en Bart Van Poppel orthopedisch chirurgen van het Heilig Hart hospitaal in Leuven, samen met collega-artsen Dr Esteves en Dr Vanderdonckt (anesthesisten), het artsenteam van het Saint-Jean-de- Dieu ziekenhuis in Boko versterken voor een orthopedische missie. In enkele dagen tijd voerden de artsen 26 chirurgische ingrepen uit.

De patiënten, kinderen uit verschillende delen van Benin, hadden misvormde voeten of benen waardoor ze moeilijk of helemaal niet konden stappen. Dankzij de orthopedische missie konden die kinderen gratis behandeld worden, in de hoop dat ze op een dag normaal kunnen lopen en zich volop ontplooien zoals andere kinderen.

Dokter Yves Aloukoutou die bij alle consultaties en operaties aanwezig was, apprecieert ten zeerste dit initiatief. Kinderen verdienen het om normaal te kunnen lopen. “De missie is goed verlopen. Er waren enkele heel complexe gevallen, maar door onze ervaring en kennis samen te leggen, kunnen we ook voor die kinderen iets betekenen.” Voor hem is het ook belangrijk dat de behandeling zo goed als gratis is. “Sommige kinderen hadden we opgeroepen voor een screening, maar hun ouders hadden niet eens de middelen om de verplaatsing te betalen”

Hij vindt het ook jammer dat hij mensen heeft moeten teleurstellen. “Sommige mensen komen binnen met aandoeningen die twee of drie jaar geleden behandeld hadden kunnen en moeten worden. Nu zijn ze vaak in een te vergevorderd stadium waardoor we ze niet meer kunnen behandelen. Voor die kinderen kunnen we de problemen alleen maar proberen te verlichten”.

De lokale bevolking is erg blij met de missie. Mensen vragen ook regelmatig naar het programma en de timing van de volgende missies omdat ze familieleden of kennissen hebben die ze graag graag geopereerd willen zien.