Financieel Verslag – 2017

In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen, inclusief een legaat van 32.649 euro vanwege een tante van Hubi Adriaens. Bijna 100 actieve sympathisanten meer dan in 2016, maar minder inkomsten van de provincies.

De bestedingen
We betaalden onze jaarlijkse bijdrage van 75.000 euro voor het DGD-programma Gezondheidszorg. Dit 5-jarenprogramma werd in 2017 opgestart door de 2 NGO’s Memisa en Artsen zonder Vakantie, in samenwerking met LUMOS en de Stichting. Bovenop deze bijdrage, besteedde de Stichting iets meer dan 15.000 euro in de ziekenhuizen van Papané en Boko. Dat geld diende o.a. voor de projecten ‘Garde Malades’ en ‘l’ Hôpital le plus propre du Bénin’. Dat laatste is een nieuw initiatief samen met het bedrijf Materialise die het project uitschreef en begeleidde met expertise. Ook de uitbreiding en het onderhoud van de ziekenhuistuinen blijven we steunen (5.052 euro).

Tijdens het eerste kwartaal van 2017 besteedden we een kleine 5.000 euro voor de landbouwactiviteiten. Vanaf het tweede trimester startten we de samenwerking met de Belgische NGO Aide Développement Gembloux. De Stichting is partner in het nieuwe DGD-programma Landbouw en betaalt hiervoor een bijdrage van 30.000 euro.

12.500 euro werd besteed in de Opleidingsboerderij Ferme de Sokounon. In december konden we het nieuwe project ‘Chaque femme son bananier’, opstarten, grotendeels gefinancierd wordt door Stad Leuven.

Vorig jaar beslisten we om meer in te zetten in de strijd tegen ondervoeding, zowel preventief als curatief. Voor de coördinatie van actieve opsporing en behandeling van ondervoede kinderen in de twee sanitaire zones werd 4.714 euro uitgegeven.
in 2017 namen de ingenieurosstudenten van de vzw Humasol drie kleinere projecten onder handen: een zonnekiosk in Boko, de bestaande kiosk in het dorp van Sokounon werd verbeterd en uitgebreid, in het ziekenhuis van Papané kwam een zonnepanelen-installatie. Het aandeel in de kosten voor de Stichting bedroeg hiervoor 10.000 euro.

In het eerste kwartaal van 2017 werd in CAMFP (Centre des Arts et des Métiers de la Femme de Parakou) een bedrag van 3.109 euro betaald als laatste schijf van de viskweek. In het weeshuis werd 5.000 euro voor de dagelijkse werking uitgegeven. De Brusselse VZW 5e Monde bracht hiervoor de nodige fondsen bij elkaar.

De Stichting heeft dit jaar geïnvesteerd in de aankoop van een terrein in de stad Parakou; een stuk grond van 5,5a waar een klein gebouwtje opstaat. De bedoeling is om er op relatief korte termijn een multifunctioneel gebouw op te trekken dat als demonstratie- en opleidingscentrum kan dienen De uitgave inclusief notariskosten bedroeg 22.781 euro en is geboekt op de balans.
Het kleine gebouw op het terrein werd verfraaid en bemeubeld voor 9.000 euro ingericht als bureau en wordt nu door de 6 lokale werknemers van SHV gebruikt. Nog eens 4.000 euro diende voor de aankoop van een tweedehandsterreinwagen. Het kantoor van de partner ADG ligt op 300 km van Parakou in Natitingou. Er worden dus regelmatig grotere afstanden afgelegd. Eveneens moet er regelmatig materiaal naar de dorpen worden gebracht in het kader van de aanleg van tuinen en andere activiteiten.

De Stichting slaagde er ook dit jaar in om het totaal van de beheerskosten te beperken tot 4.4% van de totale ontvangsten. Deze kosten bevatten postkosten en kosten voor officiële publicaties, financiële kosten, niet terugbetaalde missiekosten, de trimestriële Nieuwsbrief en kosten voor fondsenwerving en promotie.

Het resultaat
De Stichting sluit het jaar af met een positief resultaat van 53.519 euro. Na het tekort van 23.000 euro in 2016, is het goed onze reserve weer wat op te bouwen. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zo zijn er verschillende sponsors die pas in 2017 hun inbreng betaalden voor projecten waarvoor de kosten al in 2016 geboekt werden. De Stichting blijft financieel gezond en kan al haar engagementen nakomen en de investering doen voor de bouwwerken van het demonstratie- en opleidingscentrum in Parakou.

Financieel Verslag – 2016

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma