Help ons mee onze prioriteiten voor 2023 te realiseren

Benoît Akando, ere-consul van Benin in België, anesthesist en lid van onze raad van bestuur, verwoordde het treffend tijdens de viering van ons veertigjarig bestaan in het stadhuis van Leuven op 27 november: Stichting Hubi & Vinciane heeft al heel veel gerealiseerd de voorbije veertig jaar, maar ‘le chemin est encore très long’. En dat is inderdaad zo.”

De noden zijn nog zeer groot. De lopende projecten blijven we opvolgen en breiden we indien mogelijk uit zodat meer mensen er de vruchten kunnen van plukken. En heel wat nieuwe projecten staan op stapel.

Wat zijn nu heel concreet onze prioriteiten voor 2023?

In de gezondheidszorg blijven we de hospitalen Saint-Martin in Papané en Saint-Jean-de-Dieu in Boko ondersteunen. Voor dat laatste hospitaal willen we een nieuwe materniteit bouwen om een oplossing te bieden aan de overbevolking van de huidige kraamafdeling. De kosten voor de bouw zijn gebudgetteerd op 120 000 euro. We blijven ook investeren in preventie, opsporing en behandeling van malnutritie. De ernstige ondervoeding bij kinderen tot 5 jaar is sinds de start van het project gedaald van 12 naar 3 %, maar de screening en de opvolging door Eric, de voedingsdeskundige van de Stichting en de 12 animatoren blijven absoluut nodig. Ook de vormingen rond gezonde voeding in de dorpen en het preventieproject hypertensie en diabetes blijven noodzakelijk.

In onderwijs blijven we de scholen ondersteunen op het vlak van hygiëne en gezonde voeding en nemen we initiatieven om zoveel mogelijk kinderen naar school te laten gaan. Uiteindelijk willen we alle scholen waar we mee samenwerken een waterput en sanitaire blokken geven. Vandaag de dag is dat nog maar het geval in een derde van de vijftig scholen waar we mee samenwerken. De kostprijs van een waterput met pomp bedraagt ongeveer 7500 euro. Door het maandverbandenproject zorgen we er dan weer voor dat jonge meisjes naar school kunnen blijven gaan, ook tijdens hun menstruatieperiode.

Op het vlak van landbouw en ondernemerschap blijven we de zelfstandige landbouwers en de kleinschaligere moestuinen ondersteunen met kennis en expertise van onze landbouwkundigen en blijven we investeren in de gemeenschappelijke moestuinen met onder meer een waterpomp en watertoren. Die grotere tuinen worden beheerd door coöperatieven van telkens 15 vrouwen. Dertien tuinen werden in 2022 gerealiseerd.

Ook andere dorpen zijn vragende partij – er staan dus nog meer groentetuinen in de steigers. Daarnaast blijven we de universiteit in Parakou ondersteunen in haar studies rond bodemonderzoek en aquaponie en zetten we volop in op jong ondernemerschap door de bouw van een incubatiecentrum.

Door al onze projecten heen blijven we inzetten op het versterken van de Beniners door het delen van kennis en expertise en door een financiële hefboom aan te reiken. We kunnen rekenen op subsidies van verschillende Belgische overheden en van andere stichtingen, maar die zijn niet voldoende om alles te realiseren wat we willen realiseren.

Donaties om onze werking draaiende te houden zijn dus niet alleen welkom, maar absoluut noodzakelijk. Storten kan op het rekeningnummer BE14 7865 8929 4683 van Stichting Hubi & Vinciane. Of gebruik het on-line formulier. Voor bijdragen vanaf 40 euro ontvang je trouwens een fiscaal attest.