Het Landbouwprogramma ‘Nieuwe Dimensie’ in volle actie

Het landbouwprogramma van de Stichting Hubi & Vinciane in de streek van Parakou kwam er op vraag van de ziekenhuizen die een duurzame oplossing zochten voor het probleem van chronische kwalitatieve ondervoeding van de kinderen. De bedoeling van het programma is om met geiten op stal dierlijke proteïnen in vorm van melk, vlees en kaas te produceren. Op die wijze komt er een synergie tussen gezondheidszorg en landbouw, een belangrijke troef voor de toekomst, in eerste plaats voor de kinderen die bovendien ook beter gaan presteren op school en uiteindelijke betere kansen krijgen in het leven.

Geiten op stal

De geiten van pionier boer Raliath

De idee van ‘geiten op stal’ is redelijk nieuw in Afrika. Traditioneel grazen de geiten in het wild, hun aantallen zijn veel te groot, ze produceren zeer weinig melk en vlees en ze doen veel schade aan het milieu. Met geiten op stal is het milieuprobleem opgelost en meteen produceren ze meer melk dan een gemiddelde koe in Afrika. Bovendien kan de stalmest gerecycleerd worden ten behoeve van de landbouwgewassen. Omdat melk snel bederft is het noodzakelijk te zorgen voor een snelle verwerking tot beter bewaarbare producten zoals kaas en yoghurt. Dit alles vergt een degelijke opleiding van de boeren.
De geiten van pionier, boer Raliath produceren 2-3 liter melk per dag. Met de kaas en yoghurt en met de verse melk kunnen 6 kinderen uit de ondervoeding getild worden.

Boer Léonce en Frère Benjamin liepen deze lente stage in België

Boer Léonce in actie op de boerderij ‘De Levende Aarde’

Het ‘Landbouwprogramma Nieuwe Dimensie’ van onze Stichting voorziet een systematisch aanpak van capaciteitsopbouw bij Beninse boeren. De eerste melkgeiten van Frère Benjamin staan al op stal in het trainingscentrum van Sokounon en pilootboer Léonce heeft zijn geitenstal al gebouwd.

Van midden april tot einde mei 2016 liepen ze stage in het bio-bedrijf ‘De Levende Aarde’ te Alken. Ze hebben zich gans het proces van het biologisch geitenbedrijf eigen gemaakt: van voeder telen, oogsten en verwerken, geiten op stal verzorgen, verbeterde geitenrassen, melken tot het maken van afgeleide producten als kaas en yoghurt. Léonce en Benjamin waren vergezeld door boer Dine, een pionier uit de streek.

Met een slimme kruising tussen een Afrikaanse en Belgisch melkgeiten heeft hij nu een lokale hybride geit die niet alleen zeer productief is, maar die resistent is tegen veel voorkomende ziektes.

De Pilootboerderij van Sokounon

Een trainingssessie op de pilootboerderij van Sokounon

De boerderij van Sokounon beschikt over een oppervlakte van 35 ha. De broeders (Frères de la Campagne) organiseren hier training voor de boeren van de streek die hier voor enkele weken op stage komen. Naast theoretische uiteenzettingen doen ze ervaring op door mee te werken in de boerderij.

De nieuwe geitenstal is de hoeksteen voor een nieuw trainingsprogramma over geïntegreerde landbouw dat weldra zal aangeboden worden aan de boeren in de streek van Parakou.